Besk oss p Facebook!

Bachelorprogram i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern


For å sikre god kompetanse i bygningsvern på lokalt og nasjonalt plan tilbyr NTNU bachelorutdanning i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern. Studiet skal fremme høy kvalitet i utførelsen av de praktiske oppgavene i bygningsvern og restaurering. I dette bachelorprogrammet kan Midt-Troms Museum bli din læringsarena. 

 

OM TRADISJONELT BYGGHÅNDVERK OG TEKNISK BYGNINGSVERN
Er du interessert i tradisjonelt håndverk og vil arbeide med tradisjonelle metoder og redskaper? Dette er studiet for deg som har stor interesse for å ta vare på bygningsarven, og for å bruke tradisjonelle materialer og bearbeidingsteknikker.

 

OPPTAKSKRAV
Det er opptak hvert tredje år. Neste opptak er høsten 2018. 
For å søke studieplass må du registrere en søknad på samordna opptak innen 15. april 2018. For søkere med realkompetanse er søknadsfristen 1. mars 2018.

 

Opptakskrav er generell studiekompetanse og relevant fagbrev.

 

Forrige opptak var høsten 2016. Opptaksrammen for dette studieprogrammet var 16 plasser og alle søkere med generell studiekompetanse og relevant fagbrev fikk studieplass.

 

ARBEIDSMULIGHETER
Det er stort behov for kvalifisert håndverkskompetanse innen bygningsvern. Dette gjelder ikke bare spesialistkompetanse, men også generell kunnskap om eldre tradisjonelle konstruksjoner, teknikker og materialer. I tillegg til kvalifisert jobb innen bygningsvern i utøvende tradisjonelt bygghåndverk kan studiet blant annet brukes i følgende stillinger:

  • Håndverker og spesialist innen bygningsvernet og byggebransjen
  • Arbeid med gamle og nye konstruksjoner, basert på tradisjonelle metoder
  • Formidling/instruktør i forbindelse med opplæring og rådgiving
  • Medarbeider/rådgiver innen forvaltningsleddene i stat, fylkeskommune og kommune

 

STUDIETS OPPBYGGING
Bechelorstudiet i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern tilbyr to studieretninger:

  • Studieretning Tradisjonelt Bygghåndverk
  • Studieretning Teknisk Bygningsvern

 

Du får undervisning i fagene: Material og tradisjonell bearbeiding, tømring, tradisjonsfaglig utøving, dokumentasjon og oppmåling, bygningshistorie, byggeprosess og forvaltning i bygningsvernet, tradisjonelle stavkonstruksjoner, vernefilosofi, tradisjonshåndverk, bygningsvern, innovasjon og entreprenørskap og tverrfaglig utøving.

 

Midt-Troms Museum og Sør-Troms Museum er læringsarena i Troms innenfor studieretning tradisjonelt bygghåndverk. Det er en forutsetning at du er knyttet til en av våre læringsarenaer for å kunne gjennomføre denne studieretningen, så ta derfor kontakt med NTNU for nærmere informasjon slik at du blir sikret plass på læringsarenaen. 

 

 

På våren i fjerde studieår gjennomfører du din bacheloroppgave.

 

Nett- og samlingsbasert undervisning
Undervisningen legger vekt på aktiv bruk av internett, blant annet i forbindelse med veiledning og innlevering av obligatoriske oppgaver. Det blir lagt opp til 6-9 samlingsuker ved NTNU per år.

 

KONTAKTINFORMASJON
Institutt for Arkitektur og Teknologi
Fakultet for Arkitektur og Design
NTNU

 

Fagansvarlig
Per Berntsen
Telefon: 73 55 95 32
E-post: per.berntsen@ntnu.no

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med studieveilederne på e-post: studier@ad.ntnu.no.

 

Studiet er godkjent for støtte fra Statens Lånekasse for Utdanning.

 

Klikk her for studiebrosjyre for bachelorprogram i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern