Besk oss p Facebook!

Natur og mennesket på Senja


      

I forbindelse med markeringen av Kulturminnedagen 2017 som hadde det nasjonale temaet Kulturminner i samfunnets tjeneste har Stonglandet skole produsert en elevprodusert utstilling som tar for seg sentrale aspekter rundt det lokale temaet «Natur og mennesket på Senja» som en del av Den naturlige skolesekken. Dette er en nasjonal skolesatsing fra utdannings- og miljømyndighetene som skal bidra til at barn og unge gjennom opplæringen får kunnskap om og blir bevisste på bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer. Målet er å stimulere til å etablere forskjellige prosjekter som fremmer undervisning for bærekraftig utvikling. Det er fire perspektiver innenfor dette prosjektet; skolene utarbeider utforskende undervisning, som er flerfaglig, tar i bruk andre læringsarenaer og samarbeider med eksterne aktører. I dette prosjektet har Stonglandet skole samarbeidet tett med Tranøybotn og omegn jeger- og fiskeforening, Vikstranda skole, Senja videregående skole, Midt-Troms Friluftsråd, Midt-Troms Naturlag, Senja Avfall IKS, Ånderdalen Nasjonalpark og Midt-Troms Museum. Stonglandet skole var en sentral medarrangør av Kulturminnedagen 2017 som ble arrangert i Skrolsvik fiskevær i samarbeid med en rekke lokale lag og foreninger som satte fokus på lokalhistorie og identitet. Kulturarven knytter samfunnet vårt sammen og utgjør vår kollektive hukommelse. Den er kilde til kunnskap og forståelse av vår fortid og samtid – og danner grunnlag for å skape den fremtid vi ønsker. Under Kulturminnedagen 2017 ønsket vi å løfte frem hvordan kulturminner og tradisjoner kan vise vei fremover – for hvordan samfunnet kan utvikle seg. Dette åpnet muligheten til å fokusere på mange muligheter til å vise frem kulturarvens betydning for samfunnsutviklingen på mange felt, som for eksempel identitet, demokrati, deltagelse, vern gjennom bruk, kulturminner som opplevelser, kunnskap, fremtidens kulturminner, inkludering, klima og miljø, samt barn og unge.

 

Utstillingen er satt sammen av tre ulike prosjekter fra forskjellige klassetrinn som på forskjellig vis fokuserer på det lokale temaet «Natur og mennesket på Senja». Skolen presenterer deltemaene «Å være barn i gamle dager», «Kystkultur på Senja» og «Plast – Havets nye draug?». Gjennom utstillingen får vi presentert ulike aspekter som knytter sammen vår lokalhistorie med fokus på vår fortid og samtid – og som danner grunnlag for diskusjon for hvordan dette kan brukes for å vise vei inn i fremtiden.

 

Utstillingsperiode: 17. september 2017 – 12. august 2018

Utstillingssted: Kveitmuseet, Skrolsvik fiskevær

Produsent: Stonglandet skole0
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tomGå tilbake til nettbutikken
      Kalkuler frakt