Besk oss p Facebook!

Tranøy kirkested


I den gamle prestegården fra ca. 1740 har Midt-Troms Museum en permanent utstilling som forteller historien til stedet. Utstillingen tar for seg historien fra middelalders første bosetning på øya frem til dags dato hvor øya blir forvaltet av forpaktere.

 

Det har bodd folk på Tranøya i minst 2000 år. Bare i korte perioder har øya vært øde. Den siste ødeperioden til plassen var i tidsrommet 1965-1976. Det var en stille forfallstid på den tradisjonsrike øya, og alt virket uklart om fremtiden. Men så kom det folk som ville noe med Tranøya. Den nåværende Tranøy kommune ligger idag i sin helhet på Senja. Opprinnelig omfattet Tranøy også store deler av fastlandet, idet både Dyrøy og Sørreisa senere er fraskilt. Tranøy kommune har fått navn etter øya hvor hovedkirken har ligget siden middelalderen.

 

Tolkningen av navnet Tranøy vil være med bakgrunnen i fuglenavnet "trane". Dette kirkestedet er nevnt flere ganger i skrevne kilder fra middelalderen. Når den første kirken ble oppført, vet vi ikke, men kildene tyder på at det må ha skjedd før Svartedauden i 1350. Sannsynligvis kan vi føre kirkestedet tilbake til 1200-tallet, om ikke den første kirka er enda eldre. Den eldste kirka skal ha stått et godt stykke nord for den nåværende kirka. Forhistorien til Tranøya er knyttet til de rike fortidsminnene, som vi finner flest av på den austre og dels søndre delen av øya. Alt tyder på at her var sentrum for "makten". En storbonde eller høvding må ha hatt hand om folket omkring Tranøyfjorden og Solbergfjorden gjennom det tusenåret vi snakker om jernalder i distriktet - frem til vikingtiden. På Tranøya kan en spore en rekke fortidsminner fra denne tiden.

Kristendommen kom til Nord-Norge noe senere enn det sentrale Sør-Norge. Det har vært regna med at den første kristne dåpen i Troms skjedde i Laugen på Trondarnes sommeren 999. I følge Snorre Sturlassons "Heimskringla" (sagaen om de norske kongene) blir Olav Trygvassons arbeid med kristninga av Norge beskrevet. Det ser ut til at den gikk relativt fredelig for seg her. Snorre skriver eksempelvis "Kongen segla heilt nord til Omd, og der gjekk alle folk over til kristendommen". Omd må ha vært landet med og mellom de tre store øyene Andøya, Hinnøya og Senja. Det har tydelig vært en sammenheng og samferdsel mellom de tre store øyene.

Maktsentrumet for kristendommen i området ble lagt til Trondenes. Tranøya ble en viktig plass for kirka med tanke på øya lå som sentrumsøy mellom Tranøy, Dyrøy og Sørreisa. Tranøya var kapellangsgård fra 1746 og boplass for soknepresten fra 1759 da Tranøy ble eget prestegjeld. Dagens kirke på Tranøya ble bygget 1773. Husene på Tranøya har vært et miljø i langsom forandring. Her har stått mange bygninger i all kjent historie, flere og større enn på en vanlig senjagård. Vi vet ikke mye om årene før 1750, men både tuftene og de sparsomme skriftlige kildene gir oss en viss peikepinn. Den gamle prestegården ble tatt i bruk i 1803, men bygget er antakelig bygget rundt midten av 1700-tallet. Det ble ført opp flere bygninger ved prestene som overtok prestegjerdningen ute på Tranøya. Den nyeste prestegården ble bygget i 1856.

Tranøya er absolutt en stor severdighet i Tranøy kommune. Her finner man en rekke gravhauger fra jernalder og vikingtid, samt nausttufter fra samme tidsrom. Gården ligger idyllisk til midt på øya med en flott bygningsmasse, eksempelvis korskirke, to prestegårder, fjøs, stabbur og drengestue. Ved havna finner man også en rekke gamle bygninger som er representativ for øyas gamle historie som kirkesentrum.0
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tomGå tilbake til nettbutikken
      Kalkuler frakt