Besk oss p Facebook!

Handelshuset M.A. Kramvig


Utstillingene på Kramvigbrygga viser sentrale deler av Sørreisas historie; den rike bosetningshistoria tilbake til eldre steinalder med særlig vekt på "Høvdingkvinna fra merovingertiden" og Sørreisa som møtested og knutepunkt gjennom hele den 10.000 årige historien.

 

Sørreisa har til alle tider vært et knutepunkt for ferdsel og kommunikasjon. Det viser den rike funnhistoria fra steinalderen helt til vår tid. Sørreisa ble tidlig et sentrum slik det ligger langs leia og godt beskytta fra storhavet i ly av Senja. Sørreisa har alltid vært møtested mellom folk fra yttersida og de som kom fra innlandet. Her har forekommet omlasting og bytting av varer og i forrige århundre ble Vika sentrum. Vika hadde alle fasiliteter som er karakteristisk for en by og sentralt lå Kramvigbrygga, brygga til handelshuset M.A. Kramvig. Da den var i drift romma den butikk, varelager og godsekspedisjon. Godsekspedisjonen gikk over sjø med båt og sjøfly, og senere økte trafikken over land med frakt både av gods og folk.

 

I utstillingene på Kramvigbrygga viser museet Sørreisa som sentrum og møtested for ytterkyst og innland. Bare navnet "Raisa" som på samisk betyr "reisevei" tilsier at "Orjes-raisa" har hatt stor betydning for omlandet rundt. Merovingerfunnet som er datert til ca. 550-800 e. Kr. og beliggende i et klart samisk definert område, er en sensasjon. Utstillingen viser også hva det betydde å legge en høvdingegård så langt inn i en samisk fjord på denne tiden. Den andre tematikken vi setter fokus på er den samiske historien til Sørreisa. Den tredje tematikken vi ser på er handelshistorien til handelshuset Kramvig. Klauva som var et stort handelssted blir også satt fokus på i denne sammenheng. Det fjerde og siste temaet vi fokuserer på er fangst- og fiskerihistorien som viser de mange som dro på ishavsfangst og det rike storsildfisket.

 0
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tomGå tilbake til nettbutikken
      Kalkuler frakt