Besk oss p Facebook!

Skrolsvik Handelssted og fiskevær


Kveitmuseet er en sentral del av Midt-Troms Museum. Den gamle brygga inneholder både utstillinger og autentiske bryggemiljø. De øvrige bygningene i Skrolsvik hører med som en del av bildet på et nordnorsk handelssted og fiskebruk.

 

Den som startet virksomheten i Skrolsvik var kjøpmann Ditlef Wibe Lund fra Nergårdshavn på Bjarkøy. Skrolsvik ble drevet av hans yngre bror, Iver Martin Lund, som var ugift. I 1882 overtok Iver Lund Sellæg handelsstedet og det er trolig i denne perioden at de fleste bygningene på stedet er oppført. Han drev en stor virksomhet og hadde mange folk i arbeid. Stedet Skrolsvik fikk etterhvert poståpneri, dampskipsanløp og telefon. Her ble det også bygd molo slik at havneforholdene ble bedre. Sellæg drev en variert virksomhet med butikk, fiskeoppkjøp og fisketilvirkning. Kveitefisket ute i Andfjorden var godt, og det ble eksportert kveite helt til England. Foruten kveite ble det også tilvirket saltfisk og klippfisk. Han startet også produksjon av rekling, tørket kveite som er skåret opp i tynne strimler. Dette regnes som en delikatesse. Sellæg var alltid nøye med kvalitet, noe som har blitt fulgt av etterfølgere på stedet.

 

Edvard Enoksen, en annen fiskeoppkjøper på stedet, overtok handelsvirksomheten i Skrolsvik etter Sellæg. Kombinasjonen av dårlige tider og et uhell gjorde at anlegget gikk konkurs i 1926. Stedet ble da kjøpt av brødrene Ole Dragøy og Trygve Torgersen, som endra firmanavnet til "Dragøy og Torgersen". Dette firmaet har drevet stedet frem til våre dager med krambu, fiskemottak og fisketilvirkning. Sønnene Trond Dragøy, Torger og Edgar Torgersen fortsatte i fedrenes fotspor. Trygve Torgersen, som døde i 1992, ble 90 år gammel og fulgte helt til det siste med virksomheten. Fiskemottaket ble avviklet i 1991, og butikken året etter. Nå eies anlegget av Midt-Troms Museum som har Kveitmuseet i Skrolsvikbrygga.

 

Den grunnleggende ideen bak Kveitmuseet er å vise Skrolsvik fiskeværs lange og rike tradisjon med kveitefisket. Utstillingene viser hvordan kveita var en sagnomsust og fantasieggende fisk, selve Gudsfisken i tro og tankegang for folket langs kysten. Kveitmuseet gir dokumentasjon om kveita, spesielt for Senja, dernest for Nord-Norge og så for hele kyst-Norge. Utstillingen har et pedagogisk innhold som gir både faktiske opplysninger og introduserer den besøkende i mystikk, tro, overtro og fantasi knyttet til kveita, samt hvorfor den fikk slik betydning i folks bevissthet, kosthold, økonomi- og drømmeverden.

 0
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tomGå tilbake til nettbutikken
      Kalkuler frakt