Besk oss p Facebook!

Balsfjord Våtmarksystem


DSC_4732_mtmwprs DSC_4772_mtmwprs DAG_4608_mtmwp

Den permanente utstillingen på Balsfjord Fjordmuseum/Våtmarksenter har fokus på regionens naturhistoriske temaer. Utstillingene har fokus og formidler kunnskapen om store rovdyr, fugler og fugletrekk, flora, samt edderkopper og insekter.

 

Utstillingen viser noen av regionens historiske verneområder, blant annet Tennes som ligger 3 km fra Fjordmuseet hvor det er et stort helleristningsfelt med en oppmerket og tilgjengelig sti. Det finnes også andre helleristningsområder i vår region. Publikum får også innføring i Balsfjord våtmarksystem og Målselvutløpet naturreservat som er viktige områder for våtmarksfugler i vår region. Balsfjord våtmarksystem består av Sørkjosleira og Kobbevågen naturreservat. Andre Ramsarområder i Troms er Reisautløpet naturreservat og Evenes våtmarksystem. De mange viktige våtmarksområdene i Troms danner et nettverk av lokaliteter for våtmarksfugler.

 

Balsfjorden og Malangen er store fjorder som er viktige oppholdsområder for mange våtmarksfugler hele året. Om vinteren for overvintring av østlige arter og arter som lever på den ytre kysten om sommeren, på trekket vår og høst for fugler som stopper på lange reiser mellom sommer- og vinteropphold, og om sommeren for lokale hekkefugler. Her finnes ender, gjess, skarver, lomer, måker, vadere, rovfugler og mange spurvefugler.

 

Innerst i Balsfjorden finner vi også spesielle stammer av sild, lodde og torsk som har utviklet egne stedegne stammer fordi de er isolert fra de vanlige stammene av samme art. Dette skyldes at Balsfjorden er avgrenset av grunne terskler ved Tromsø og ved Rystraumen. Her finnes også et stort bestand av Ålegras, en blomsterplante som lever på bunnen i sjøen og danner viktige leveområder for fiskeyngel og smådyr som er viktige for fugler og fisk.

 

Fiske, fangst og ishavsfangst av sel har vært viktig for befolkningen i Balsfjord. Vi formidler kunnskap også ulike tema knyttet til dette, som båter, fangstmetoder, utstyr og gjenstander.0
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tomGå tilbake til nettbutikken
      Kalkuler frakt