Besk oss p Facebook!

Digitale publikasjoner


Ved Lenvik Museum er det gjort et omfattende arbeid over mange år med transkribering og digitalisering av historiske kilder.

 

De digitaliserte bøkene, pdf-filene og publikasjonene finner du ved å klikke deg inn på

Publikasjoner og Fra arkivet under Lenvik Museum

 

Her kan du bl.a. lese om:

Amerika
Amtmannsberetninger
Arkeologiske funn
Artikler
Barndomsminner
Digitale bøker
Finnmarka
Finnsnes
Fiske
Folkeminne
Foreningsliv
Formannskapsprotokoller
Fotefar mot nord
Fra Bjarmeland
Gjenstander
Gårdshistorie
Hendelser
Herredsstyresaker
Hålogaland
Intervju
Jordbruk
Kilder til Lenviks historie
Kilder til samisk historie
Kirkehistorie
Kommunikasjon
Kongebesøk
Krigen 1940-45
Kuriosa
Nekrologer
Ottar
Sanger
Skole
Sykdom
Tingbøker
Trondenes Jordebok
Åremål