Besk oss p Facebook!

Skoletilbud


MIDT-TROMS MUSEUMS SKOLETILBUD - HØSTEN 2018

Velkommen til Midt-Troms Museum og vårt skoletilbud for høsten 2018. Vi tilbyr en rekke spennende opplevelser gjennom vårt skoleprogram og fargerike regnbue av hele ni kommuner i Midt-Troms; Balsfjord, Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy.

 

I Midt-Troms Museum finner man både helårsåpne temamuseer og lokale museer. All omvisning og undervisning for grunnskoler er gratis. Transportutgiftene må den enkelte skole stå for selv, men skolene kan søke om å få dekket skyssutgifter av de kommunale DKS/ Den kulturelle skolesekk-midlene. Den enkelte skole må selv ta kontakt med den enkelte kommunes DKS-kontakt for transportplanlegging. Undervisningstema som blir presentert i dette skoletilbudet er veiledende. Dette kan avtales nærmere med museet som skreddersyr undervisningsopplegg i henhold til skolens behov og læreplanen.

 

All omvisning og undervisning ved våre museumsanlegg må forhåndsbestilles i god tid på forhånd. Spørsmål og bestilling av omvisning og undervisning ved våre anlegg gjøres til konservator Siv Garles Sjåland pr. telefon 922 10 532 eller på e-post siv.sjaland@mtmu.no.

 

MUSEUMSUTSTILLINGER - HØSTEN 2018

Midt-Troms Museum tilbyr en rekke spennende vandreutstillinger ved våre helårsåpne temamuseer gjennom hele vårhalvåret. I forbindelse med disse vandreutstillingene tilbyr vi undervisning for både grunnskole og videregående skole som er tilpasset de ulike alderstrinnene. Undervisningsopplegget tilpasses de ulike fagene og kompetansemålene i læreplanen. Ta kontakt med museet om det er interesse for at vi skreddersyr et undervisningsopplegg knyttet til disse utstillingene. De er tilgjengelig for skolebesøk på de plassene og tidsrommet som er beskrevet nedenfor. I tillegg inneholder våre temamuseer faste permanente utstillinger som også kan besøkes.

 

Balsfjord Fjordmuseum/Våtmarksenter (Storsteinnes, Balsfjord k.)
15. juni 2018 - 21. desember.
Utstillingen "Typisk norsk - ikke bare norsk?"

 

Sážža - Senja natur- og kultursenter (Øverbotn, Tranøy k.)
6. februar 2018 - 28. september 2018
Utstillingen Slektskap over grensene

 

Troms Forsvarsmuseum (Setermoen, Bardu k.)
8. mai 2018 - 21. september 2018
Utstillingen Grenselostrafikken i Tysfjord under 2. verdenskrig

 

Ingen vandreutstillinger høsten 2018:

TRADsenter (Sundlia, Målselv k.)

Midt-Troms Barnemuseum, Kunnskapsparken (Finnsnes, Lenvik k.

 

TEMAUNDERVISNING PÅ MIDT-TROMS MUSEUMS ANLEGG

Undervisningstemaene er tilpasset det enkelte museumsanlegget. Vi har undervisningsopplegg som er tilpasset alderstrinnene 1. - 4. trinn, 5. - 7. trinn, 8. - 10. trinn og videregående skole/voksenopplæring med kompetansemål som er forankret i læreplanen Kunnskapsløftet. Undervisningsoppleggene er fordelt på uker og læringsarenaer. Vi skreddersyr gjerne undervisningsoppleggene slik at de passer best mulig inn med skolen og klassens undervisning. Våre lokale museumsanlegg er åpne for omvisning og undervisning til og med fredag 28. september 2018. Før dette har vi bare åpent ved våre helårsåpne temamuseer som vi tilbyr undervisningsopplegg hele året. Undervisningsoppleggene må forhåndsbestilles i god tid på forhånd. For spørsmål om oppleggene, ta kontakt med konservator Siv Garles Sjåland på telefon 922 10 532 eller på e-post siv.sjaland@mtmu.no.

 

MIDT-TROMS MUSEUMS ANLEGG:

HELÅRSÅPNE TEMAMUSEER: 
- Midt-Troms Barnemuseum, Finnsnes (Lenvik k.)
- Balsfjord Fjordmuseum/Våtmarksenter, Storsteinnes (Balsfjord k.)
- Troms Forsvarsmuseum, Setermoen (Bardu k.)
- Sážža - Senja natur- og kultursenter, Øverbotn (Tranøy k.)
- TRADsenter, Sundlia (Målselv k.)

 

LOKALE MUSEUMSANLEGG: 
- Bardu Bygdetun, Salangsdalen (Bardu k.)
- Strømsør Fjellgård, Øvre Barduelvs Østerdal (Bardu k.)
- Fossmotunet, Bardufoss (Målselv k.)
- Kongsvoldtunet, Rostavatn (Målselv k.)
- Devddesvuopmi, Dividalen (Målselv k.)
- Aursfjordsaga, Aursfjorden (Balsfjord k.)
- Lenvik Museum, Bjorelvnes (Lenvik k.)
- Kramvigbrygga, Vika (Sørreisa k.)
- Kastnes Bygdetun, Dyrøysundet (Dyrøy k.)
- Kveitmuseet, Skrolsvik fiskevær (Tranøy k.)
- Hofsøya Bygdemuseum, Stonglandet (Tranøy k.)
- Kaperdalen Samemuseum, (Tranøy k.)

 

UNDERVISNINGSPROGRAM HØST 2018: 1. - 4. trinn

 

VINTERLEKER I GAMLE DAGER
Programmet består av en ute-del og en inne-del. Ute blir det aking på rekontruerte gammelkjelker. Inne vises og fortelles det om ski, skiutstyr og gamle skøyter fra gamle dager. Ta gjerne med gamle kjelker og skøyter fra gamle dager.
Metode: Fortelling, visning av gjenstander og lysbilder.
Varighet: 2 - 3 skoletimer. Opplegget avtales med museet.
Arena: Midt-Troms Barnemuseum, TRADsenter, Balsfjord Fjordmuseum/VåtmarksenterSážža - Senja natur- og kultursenter.
Undervisningstidspunkt: Uke 2 - 12 (Mandag 07.01.2019 - fredag 22.03.2019)

 

SAMISK KULTUR
Samene, urfolket i Norge og sentrale trekk ved kulturen frem til vikingtida. Bekledning og boform. Årssyklus, mattradisjoner og fortellertradisjoner. Stedsnavn og enkle ord og uttrykk. Samisk kultur i Midt-Troms. Kan kombineres med laging av samiske bånd.
Metode: Fortelling, visning av gjenstander og lysbilder.
Varighet: 3 - 4 skoletimer. Opplegget avtales med museet.
Arena: Midt-Troms Barnemuseum, TRADsenter, Balsfjord Fjordmuseum/VåtmarksenterSážža - Senja natur- og kultursenter.
Undervisningstidspunkt: Mandag 22.08.2018 - fredag 21.06.2019

 

EVENTYR, SAGN OG MYTER
Kunnskapsløftet: samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger, samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk. 
Et dykk i den rike nordnorske sagn- og eventyrskatten om draugen, huldra, marmælen, stalloen, osv. Her er det bare å ause av ...
Metode: Lysbilder og fortellinger
Varighet: 2 - 5 skoletimer. Opplegget avtales med museet.
Arena: Alle museumsanlegg.
Undervisningstidspunkt: Helårsåpne temamuseer: uke 34 - 25 / Lokale museumsanlegg: uke  34 - 39 og uke 20 - 25.

 

VÅRE HØYTIDER
Fastelavn og påsketradisjoner: Tradisjoner omkring høytidene. Fastelavnsdag og carne vale. Blåmandag, feitetirsdag og askeonsdag. Slå katta ut av sekken osv. Kan kombineres med aktivitetsverksted som toving av påskeegg av ull.
Metode: Fortelling og aktiviteter.
Varighet: 2 - 5 skoletimer.
Arena: Midt-Troms Barnemuseum, TRADsenter, Balsfjord Fjordmuseum/VåtmarksenterSážža - Senja natur- og kultursenter.
Undervisningstidspunkt: Uke 2 - 15 (torsdag 07.01.2019 - fredag 12.04.2019)

 

DA KLOKKA KLANG - SKOLEN I GAMLE DAGER
Besøk på et av våre gamle skolehus. Prøv å skrive med griffel og/eller penn og blekk. Skolehistorie og fortellinger.
Metode: Aktivitet og fortelling.
Varighet: 2 - 3 skoletimer.
Arena: Fossmotunet, Hofsøya Bygdemuseum, Bardu Bygdetun, Aursfjordsaga.
Undervisningstidspunkt: Uke 34 - 39 (mandag 20.08.2018 - fredag 28.09. 2018) og uke 20 - 25 (mandag 13.05.2019 - fredag 21.06.2019)

 

HØVDINGEFRUA I RAISA - EN JERNALDERHISTORIE
Kunnskapsløftet: beskrive hovedtrekk ved bronsealderen og jernalderen og gjøre greie for hvordan jordbruket forandra levemåten i Norge og Norden.
På nordsiden av Straumen i Sørreisa har det en gang ligget en gravplass fra merovingertiden. Det ble funnet et kvinneskjelett som hadde kommet frem i et potetland. Kvinnens klær og smykker viser at dette ikke var noen “hvem-som-helst”.
Metode: Lysbilder, fortellinger og aktiviteter, evt. ekskursjon
Varighet: 2 skoletimer eller mer. Opplegget avtales med museet.
Arena: Kramvigbrygga.
Undervisningstidspunkt: Uke 34-39 (mandag 20.08.2018 - fredag 28.09.2018) og uke 20 - 25 (mandag 13.05.2019 - fredag 21.06.2019)

 

DA BESTEMOR OG BESTEFAR VAR LITEN
Kunnskapsløftet: finne informasjon om og presentere egen familie for en til to menneskealdrer siden og fortelle om hvordan levevis, levekår og kjønnsroller har endret seg. 
Hvordan levde de, hva hadde de på seg, hva spiste de. Gårdsliv og levekår den gang. Det beste utbyttet har barna ved å besøke “den gamle gården”.
Metode: Fortelling og ekskursjon på de gamle tunene.
Varighet: 2 skoletimer eller mer. Opplegget avtales med museet.    
Arena: Strømsør Fjellgård, Kongsvoldtunet, Kastnes Bygdetun, Hofsøya Bygdemuseum, Bardu Bygdetun.
Undervisningstidspunkt: Uke 34 - 39 (mandag 20.08.18 - fredag 28.09.18) og uke 20 - 25 (mandag 13.05.2019 - fredag 21.06.2019)

 

 

UNDERVISNINGSPROGRAM HØSTEN 2018: 5. - 7. trinn

 

SAMISK SPRÅK OG HISTORIE
Samene som urfolk i Norge. Den samiske kulturen frem til vikingtida. Bekledning og boform. Årssyklus, mattradisjoner og fortellertradisjoner. Stedsnavn og enkle ord og uttrykk. Samisk kultur i Midt-Troms. Kan også spesifiseres ved det enkelte sted opplegget holdes.
Metode: Fortelling, visning av gjenstander og lysbilder.
Varighet: 3 - 4 skoletimer. Opplegget avtales med museet.
Arena: Midt-Troms Barnemuseum, TRADsenter, Balsfjord Fjordmuseum/VåtmarksenterSážža - Senja natur- og kultursenter.
Undervisningstidspunkt: Uke 34 - 50 (mandag 20.08.2018 - fredag 14.12.2018) og uke 2 - 25 (mandag 07.01.2019 - fredag 21.06.2019)

 

VÅRE HØYTIDER
Fastelavn og påsketradisjoner: Tradisjoner omkring høytidene. Fastelavnsdag og carne vale. Blåmandag, feitetirsdag og askeonsdag. Slå katta ut av sekken osv. Kan kombineres med aktivitetsverksted som toving av påskeegg av ull.
Metode: Fortelling og aktiviteter.
Varighet: 2 - 5 skoletimer.
Arena: Midt-Troms Barnemuseum, TRADsenter, Balsfjord Fjordmuseum/VåtmarksenterSážža - Senja natur- og kultursenter.
Undervisningstidspunkt: Uke 2 - 12 (mandag 07.01.2019 - fredag 22.03.2019)

 

KYSTKULTUR OG FISKERBONDEN
Utstillinger og aktivitetstilbud knyttet til kystkultur. Elevene lærer sjømannskap og båtbruk. Væravhengig.
Metode: Aktivitet, roing, gjenstander og utstilling.
Varighet: En skoledag.
Arena: Lenvik Museum.
Undervisningstidspunkt: Uke 34-39 (mandag 20.08.2018 - fredag 28.09.2018) og uke 20 - 25 (mandag 13.05.2019 - fredag 21.06.2019)

 

EN FISKEBONDE FORTELLER ... 
Utstillinger og aktivitetstilbud knyttet til fiskerbondens karrige liv. Bosetningshistorie langs kysten. Aktiviteter knyttet til det enkelte anlegg.
Metode: Fortelling, gjenstander og utstilling.
Varighet: 2 skoletimer eller mer. Opplegget avtales med museet.
Arena: Lenvik Museum, Hofsøya Bygdemuseum, Kastnes Bygdetun.
Undervisningstidspunkt: Uke 34-39 (mandag 20.08.2018 - fredag 28.09.2018) og uke 20 - 25 (mandag 13.05.2019 - fredag 21.06.2019)

 

INSEKTER OG ANDRE SPENNENDE SMÅKRYP
Studier av edderkopper og insekter fra museets rikholdige samling. Om ønskelig kan våre naturhistoriske konservatorer bidra med ekskursjoner. Vi tilbyr oss også å komme til skolene. Kan kombineres med andre program.
Metode: Aktivitet, fortelling og evt. ekskursjon.
Varighet: 2 skoletimer eller mer. Opplegget avtales med museet.
Arena: Balsfjord Fjordmuseum/Våtmarksenter.
Undervisningstidspunkt: Uke 34-39 (mandag 20.08.2018-fredag 28.09.2018) og uke 20 - 25 (mandag 13.05.2019 - fredag 21.06.2019)

 

VANN OG OPPGANGSSAG - OPPGANGSSAGA I AURSFJORDEN
Kunnskapsløftet: gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt. 
Vassmølla var en nødvendighet i hver bygd. Oppgangssaga i Aursfjorden fra 1796 er unik i sin konstruksjon og viser hvordan vannbevegelsen driver sagbladet. Vektlegging av revolusjonen oppgangssaga fikk i samfunnet. Kan kombineres med et besøk i den gamle skolestua. Noe forbehold angående personell.
Metode: Demonstrasjon og fortelling.
Varighet: 2 skoletimer eller mer. Opplegget avtales med museet.
Arena: Aursfjordsaga.
Undervisningstidspunkt: Uke 20 - 25 (mandag 13.05.2019 - fredag 21.06.2019)

 

LIVET PÅ GÅRDEN
Kunnskapsløftet: beskrive utviklinga i levekårene for kvinner og menn og fremveksten av likestilling i Norge.
Livet på gården. Sauen, båten, utmarka og fjellet. Tunanleggene og livsvilkårene.
Metode: Ekskursjon på tunene. Gjenstander og bilder.
Varighet: 2 skoletimer eller mer. Opplegget avtales med museet.
Arena: Strømsør Fjellgård, Kongsvoldtunet, Kastnes Bygdetun, Hofsøya Bygdemuseum, Bardu Bygdetun.
Undervisningstidspunkt: Uke 34-39 (mandag 20.08.2018-fredag 28.09.2018) og uke 20 - 25 (mandag 13.05.2019 - fredag 21.06.2019).

 

 

UNDERVISNINGSPROGRAM HØSTEN 2018: 8. - 10. TRINN / VIDEREGÅENDE SKOLE

 

ANDRE VERDENSKRIG I NORD-NORGE
Hverdagslivet under andre verdenskrig. Hvordan barn, unge og voksne plutselig fikk hverdagen forandret fra fred til møte med noe fremmed og farlig. Flere momenter i Forsvarsmuseets utstillinger som kan vektlegges.
Metode: Fortellinger, film, gjenstander og utstilling.
Varighet: 2 skoletimer eller mer. Opplegget avtales med museet.
Arena: Troms Forsvarsmuseum.
Undervisningstidspunkt: Uke 34-50 (mandag 20.08.2018-fredag 14.12.2018) og uke 2 - 25 (torsdag 07.01.2019 - fredag 21.06.2019)

 

VÅRE HØYTIDER
Fastelavn og påsketradisjoner: Tradisjoner omkring høytidene. Fastelavnsdag og carne vale. Blåmandag, feitetirsdag og askeonsdag. Slå katta ut av sekken osv. Kan kombineres med ulike påskeaktiviteter.
Metode: Fortelling og aktiviteter.
Varighet: 2 - 5 skoletimer.
Arena: Midt-Troms Barnemuseum, TRADsenter, Balsfjord Fjordmuseum/VåtmarksenterSážža - Senja natur- og kultursenter.
Undervisningstidspunkt: Uke 2 - 12 (mandag.01.2019 - fredag 22.03.2019)

 

VANN OG OPPGANGSSAG - OPPGANGSSAGA I AURSFJORDEN
Kunnskapsløftet: gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt.
Vassmølla var en nødvendighet i hver bygd. Oppgangssaga i Aursfjorden fra 1796 er unik i sin konstruksjon og viser hvordan vannbevegelsen driver sagbladet. Vektlegging av revolusjonen oppgangssaga fikk i samfunnet. Kan kombineres med et besøk i den gamle skolestua. Noe forbehold angående personell.
Metode: Demonstrasjon og fortelling.
Varighet: 2 skoletimer eller mer. Opplegget avtales med museet.
Arena: Aursfjordsaga.
Undervisningstidspunkt: Uke 20 - 25 (mandag 13.05.2019 - fredag 21.06.2019)

 

INSEKTER OG ANDRE SPENNENDE SMÅKRYP
Studier av edderkopper og insekter fra museets rikholdige samling. Om ønskelig kan våre naturhistoriske konservatorer bidra med ekskursjoner. Vi tilbyr oss også å komme til skolene. Kan kombineres med andre program.
Metode: Aktivitet, fortelling og evt. ekskursjon.
Varighet: 2 skoletimer eller mer. Opplegget avtales med museet.
Arena: Balsfjord Fjordmuseum/Våtmarksenter.
Undervisningstidspunkt: Uke 34-39 (mandag 20.08.2018-fredag 28.09.2018) og uke 20 - 25 (mandag 13.05.2019 - fredag 21.06.2019).

 

KYSTKULTUR OG FISKERBONDEN
Utstillinger og aktivitetstilbud knyttet til kystkultur. Elevene lærer sjømannskap og båtbruk. Væravhengig.
Metode: Aktivitet, roing, gjenstander og utstilling.
Varighet: En skoledag.
Arena: Lenvik Museum.
Undervisningstidspunkt: Uke 34-39 (mandag 20.08.2018-fredag 28.09.2018) og uke 20 - 25 (mandag 13.05.2019 - fredag 21.06.2019).

 

Natur -og kulturvandring i Midt-Troms
I Midt-Troms finnes en rekke fredede kultur- og naturlandskaper. Midt-Troms Museum tilbyr gjerne kultur- og naturvandringer til disse områdene sammen med noen av våre fagpersoner, eksempelvis innenfor arkeologi, biologi, zoologi og historie. Noen natur- og kulturlandskaper er også tilknyttet våre museumsanlegg. Slike utflukter kan også gjerne kombineres med skoleturer. Slike områder kan vi finne flere plasser i vår regionen, både i den ytre delen og indre delen av Midt-Troms. Ta kontakt med museet for å diskutere mulighetene for kultur- og naturvandring om dette er av interesse. Vi tilbyr dette fra og med mandag 13. mai 2019. Bestilling må skje i god tid før dere tenker å gjennomføre opplegget.

Barnas Museumsdag, torsdag 14. juni på Fossmotunet
Midt-Troms Museum er glade for å invitere skolene til vår mobile aktivitetsdag som rulerer i vår store museumsregion. I 2018 skal den årlige museumsdagen arrangeres på Fossmotunet på Bardufoss. Kom å drøm dere bort for en stund og opplev glede, atmosfære, spenning, lukten av kaffe, vafler, flatbrød, fisk, nykvernet smør og morsomme aktiviteter for store og små. Denne dagen vil du finne aktiviteter i forhold til alt museet har å by på - fra steinalder til andre verdenskrig, og fra edderkopper til den gamle Chevrolet´n. Disse stundene på museet som flere av oss er oppvokst med vil vi ta vare på. Dette må vi gi videre til våre barn og barnebarn. Museet er en del av vår dyrebare kulturarv. Dagens barn og voksne blir stadig mer opptatt av TV og data, og vender seg oftere til statisk underholdning istedenfor det virkelige og håndfaste. Vi i Midt-Troms Museum vil være med på å snu denne trenden og være en møteplass for alle mennesker som deler denne spennende interessen som historie virkelig er. Denne dagen vil alle regionens tidsepoker være samlet på en plass - og på en dag! Barnas Museumsdag! Velkommen til vårt historiske tiringssirkus! Vi ønsker barnehager og skoler hjertelig velkommen til en spennende og innholdsrik dag på Fossmotunet. Mer informasjon om Barnas Museumsdag vil bli sendt ut til skolene i løpet av vårhalvåret. Spørsmål kan rettes til konservator Siv Garles Sjåland. Følg også med på vår internettside og facebookside i løpet av våren!