Besk oss p Facebook!

Skoletilbud


TEMAUNDERVISNING PÅ MIDT-TROMS MUSEUMS ANLEGG

Undervisningstemaene er tilpasset det enkelte museumsanlegget. Vi har undervisningsopplegg som er tilpasset alderstrinnene 1. - 4. trinn, 5. - 7. trinn, 8. - 10. trinn og videregående skole/voksenopplæring med kompetansemål som er forankret i læreplanen Kunnskapsløftet. Undervisningsoppleggene er fordelt på uker og læringsarenaer. Vi skreddersyr gjerne undervisningsoppleggene slik at de passer best mulig inn med skolen og klassens undervisning. Våre lokale museumsanlegg er åpne for omvisning og undervisning fra omed mandag medio mai. Før dette har vi bare åpent ved våre helårsåpne temamuseer som vi tilbyr undervisningsopplegg hele året. Undervisningsoppleggene må forhåndsbestilles i god tid på forhånd. For spørsmål om oppleggene, ta kontakt med konservator Siv Garles Sjåland på telefon 922 10 532 eller på e-post siv.sjaland@mtmu.no.

 

MIDT-TROMS MUSEUMS ANLEGG:

HELÅRSÅPNE TEMAMUSEER: 
- Midt-Troms Barnemuseum, Finnsnes (Senja k.)
- Balsfjord Fjordmuseum/Våtmarksenter, Storsteinnes (Balsfjord k.)
- Troms Forsvarsmuseum, Setermoen (Bardu k.)
- Sážža - Senja naturhus og museum, Øverbotn (Senja k.)
- TRADsenter, Sundlia (Målselv k.)

 

LOKALE MUSEUMSANLEGG: 
Bardu Bygdetun, Salangsdalen (Bardu k.)
Strømsør Fjellgård, Øvre Barduelvs Østerdal (Bardu k.)
Fossmotunet, Bardufoss (Målselv k.)
Kongsvoldtunet, Rostavatn (Målselv k.)
Devddesvuopmi, Dividalen (Målselv k.)
Aursfjordsaga, Aursfjorden (Balsfjord k.)
Lenvik Museum, Bjorelvnes (Senja k.)
Kramvigbrygga, Vika (Sørreisa k.)
Kastnes Bygdetun, Dyrøysundet (Dyrøy k.)
Kveitmuseet, Skrolsvik fiskevær (Senja k.)
Hofsøya Bygdemuseum, Stonglandet (Senja k.)
Kaperdalen Samemuseum, (Senja k.)

 

UNDERVISNINGSPROGRAM 1. - 4. trinn

 

VINTERLEKER I GAMLE DAGER
Programmet består av en ute-del og en inne-del. Ute blir det aking på rekontruerte gammelkjelker. Inne vises og fortelles det om ski, skiutstyr og gamle skøyter fra gamle dager. Ta gjerne med gamle kjelker og skøyter fra gamle dager.
Metode: Fortelling, visning av gjenstander og lysbilder.
Varighet: 2 - 3 skoletimer. Opplegget avtales med museet.
Arena: Midt-Troms BarnemuseumTRADsenterBalsfjord Fjordmuseum/VåtmarksenterSážža - Senja naturhus og museum.
Undervisningstidspunkt: Uke 2 - 13

 

SAMISK KULTUR
Samene, urfolket i Norge og sentrale trekk ved kulturen frem til vikingtida. Bekledning og boform. Årssyklus, mattradisjoner og fortellertradisjoner. Stedsnavn og enkle ord og uttrykk. Samisk kultur i Midt-Troms. Kan kombineres med laging av samiske bånd.
Metode: Fortelling, visning av gjenstander og lysbilder.
Varighet: 3 - 4 skoletimer. Opplegget avtales med museet.
Arena: Midt-Troms BarnemuseumTRADsenterBalsfjord Fjordmuseum/VåtmarksenterSážža - Senja naturhus og museum.
Undervisningstidspunkt: Uke 2 - 13

 

EVENTYR, SAGN OG MYTER
Kunnskapsløftet: samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger, samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk. 
Et dykk i den rike nordnorske sagn- og eventyrskatten om draugen, huldra, marmælen, stalloen, osv. Her er det bare å ause av ...
Metode: Lysbilder og fortellinger
Varighet: 2 - 5 skoletimer. Opplegget avtales med museet.
Arena: Alle museumsanlegg.
Undervisningstidspunkt: Helårsåpne temamuseer: fra medio mai/ Lokale museumsanlegg: Hele året.

 

VÅRE HØYTIDER
Fastelavn og påsketradisjoner: Tradisjoner omkring høytidene. Fastelavnsdag og carne vale. Blåmandag, feitetirsdag og askeonsdag. Slå katta ut av sekken osv. Kan kombineres med aktivitetsverksted som toving av påskeegg av ull.
Metode: Fortelling og aktiviteter.
Varighet: 2 - 5 skoletimer.
Arena: Midt-Troms BarnemuseumTRADsenterBalsfjord Fjordmuseum/VåtmarksenterSážža - Senja naturhus og museum.
Undervisningstidspunkt: Uke 2 - 13

 

DA KLOKKA KLANG - SKOLEN I GAMLE DAGER
Besøk på et av våre gamle skolehus. Prøv å skrive med griffel og/eller penn og blekk. Skolehistorie og fortellinger.
Metode: Aktivitet og fortelling.
Varighet: 2 - 3 skoletimer.
Arena: FossmotunetHofsøya BygdemuseumBardu BygdetunAursfjordsaga.
Undervisningstidspunkt: Fra medio mai

 

HØVDINGEFRUA I RAISA - EN JERNALDERHISTORIE
Kunnskapsløftet: beskrive hovedtrekk ved bronsealderen og jernalderen og gjøre greie for hvordan jordbruket forandra levemåten i Norge og Norden.
På nordsiden av Straumen i Sørreisa har det en gang ligget en gravplass fra merovingertiden. Det ble funnet et kvinneskjelett som hadde kommet frem i et potetland. Kvinnens klær og smykker viser at dette ikke var noen “hvem-som-helst”.
Metode: Lysbilder, fortellinger og aktiviteter, evt. ekskursjon
Varighet: 2 skoletimer eller mer. Opplegget avtales med museet.
Arena: Kramvigbrygga.
Undervisningstidspunkt: Hele året

 

DA BESTEMOR OG BESTEFAR VAR LITEN
Kunnskapsløftet: finne informasjon om og presentere egen familie for en til to menneskealdrer siden og fortelle om hvordan levevis, levekår og kjønnsroller har endret seg. 
Hvordan levde de, hva hadde de på seg, hva spiste de. Gårdsliv og levekår den gang. Det beste utbyttet har barna ved å besøke “den gamle gården”.
Metode: Fortelling og ekskursjon på de gamle tunene.
Varighet: 2 skoletimer eller mer. Opplegget avtales med museet.    
Arena: Strømsør FjellgårdKongsvoldtunetKastnes BygdetunHofsøya BygdemuseumBardu Bygdetun.
Undervisningstidspunkt: Fra medio mai

 

 

UNDERVISNINGSPROGRAM HØSTEN 5. - 7. trinn

 

SAMISK SPRÅK OG HISTORIE
Samene som urfolk i Norge. Den samiske kulturen frem til vikingtida. Bekledning og boform. Årssyklus, mattradisjoner og fortellertradisjoner. Stedsnavn og enkle ord og uttrykk. Samisk kultur i Midt-Troms. Kan også spesifiseres ved det enkelte sted opplegget holdes.
Metode: Fortelling, visning av gjenstander og lysbilder.
Varighet: 3 - 4 skoletimer. Opplegget avtales med museet.
Arena: Midt-Troms BarnemuseumTRADsenterBalsfjord Fjordmuseum/VåtmarksenterSážža - Senja naturhus og museum.
Undervisningstidspunkt: Uke 2 - 13

 

VÅRE HØYTIDER
Fastelavn og påsketradisjoner: Tradisjoner omkring høytidene. Fastelavnsdag og carne vale. Blåmandag, feitetirsdag og askeonsdag. Slå katta ut av sekken osv. Kan kombineres med aktivitetsverksted som toving av påskeegg av ull.
Metode: Fortelling og aktiviteter.
Varighet: 2 - 5 skoletimer.
Arena: Midt-Troms BarnemuseumTRADsenterBalsfjord Fjordmuseum/VåtmarksenterSážža - Senja naturhus og museum.
Undervisningstidspunkt: Uke 2 - 13

 

KYSTKULTUR OG FISKERBONDEN
Utstillinger og aktivitetstilbud knyttet til kystkultur. Elevene lærer sjømannskap og båtbruk. Væravhengig.
Metode: Aktivitet, roing, gjenstander og utstilling.
Varighet: En skoledag.
Arena: Lenvik Museum.
Undervisningstidspunkt: Fra medio mai

 

EN FISKEBONDE FORTELLER ... 
Utstillinger og aktivitetstilbud knyttet til fiskerbondens karrige liv. Bosetningshistorie langs kysten. Aktiviteter knyttet til det enkelte anlegg.
Metode: Fortelling, gjenstander og utstilling.
Varighet: 2 skoletimer eller mer. Opplegget avtales med museet.
Arena: Lenvik MuseumHofsøya BygdemuseumKastnes Bygdetun.
Undervisningstidspunkt: Fra medio mai

INSEKTER OG ANDRE SPENNENDE SMÅKRYP
Studier av edderkopper og insekter fra museets rikholdige samling. Om ønskelig kan våre naturhistoriske konservatorer bidra med ekskursjoner. Vi tilbyr oss også å komme til skolene. Kan kombineres med andre program.
Metode: Aktivitet, fortelling og evt. ekskursjon.
Varighet: 2 skoletimer eller mer. Opplegget avtales med museet.
Arena: Balsfjord Fjordmuseum/Våtmarksenter.
Undervisningstidspunkt: Fra medio mai


VANN OG OPPGANGSSAG - OPPGANGSSAGA I AURSFJORDEN

Kunnskapsløftet: gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt. 
Vassmølla var en nødvendighet i hver bygd. Oppgangssaga i Aursfjorden fra 1796 er unik i sin konstruksjon og viser hvordan vannbevegelsen driver sagbladet. Vektlegging av revolusjonen oppgangssaga fikk i samfunnet. Kan kombineres med et besøk i den gamle skolestua. Noe forbehold angående personell.
Metode: Demonstrasjon og fortelling.
Varighet: 2 skoletimer eller mer. Opplegget avtales med museet.
Arena: Aursfjordsaga.
Undervisningstidspunkt: Fra medio mai

LIVET PÅ GÅRDEN
Kunnskapsløftet: beskrive utviklinga i levekårene for kvinner og menn og fremveksten av likestilling i Norge.
Livet på gården. Sauen, båten, utmarka og fjellet. Tunanleggene og livsvilkårene.
Metode: Ekskursjon på tunene. Gjenstander og bilder.
Varighet: 2 skoletimer eller mer. Opplegget avtales med museet.
Arena: Strømsør FjellgårdKongsvoldtunetKastnes BygdetunHofsøya BygdemuseumBardu Bygdetun.
Undervisningstidspunkt: Fra medio mai

 

UNDERVISNINGSPROGRAM HØSTEN 8. - 10. TRINN / VIDEREGÅENDE SKOLE

 

ANDRE VERDENSKRIG I NORD-NORGE
Hverdagslivet under andre verdenskrig. Hvordan barn, unge og voksne plutselig fikk hverdagen forandret fra fred til møte med noe fremmed og farlig. Flere momenter i Forsvarsmuseets utstillinger som kan vektlegges.
Metode: Fortellinger, film, gjenstander og utstilling.
Varighet: 2 skoletimer eller mer. Opplegget avtales med museet.
Arena: Troms Forsvarsmuseum.
Undervisningstidspunkt: Hele året

VÅRE HØYTIDER
Fastelavn og påsketradisjoner: Tradisjoner omkring høytidene. Fastelavnsdag og carne vale. Blåmandag, feitetirsdag og askeonsdag. Slå katta ut av sekken osv. Kan kombineres med ulike påskeaktiviteter.
Metode: Fortelling og aktiviteter.
Varighet: 2 - 5 skoletimer.
Arena: Midt-Troms BarnemuseumTRADsenterBalsfjord Fjordmuseum/VåtmarksenterSážža - Senja naturhus og museum.
Undervisningstidspunkt: Uke 2 - 13

 

VANN OG OPPGANGSSAG - OPPGANGSSAGA I AURSFJORDEN
Kunnskapsløftet: gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt.
Vassmølla var en nødvendighet i hver bygd. Oppgangssaga i Aursfjorden fra 1796 er unik i sin konstruksjon og viser hvordan vannbevegelsen driver sagbladet. Vektlegging av revolusjonen oppgangssaga fikk i samfunnet. Kan kombineres med et besøk i den gamle skolestua. Noe forbehold angående personell.
Metode: Demonstrasjon og fortelling.
Varighet: 2 skoletimer eller mer. Opplegget avtales med museet.
Arena: Aursfjordsaga.
Undervisningstidspunkt: Fra medio mai

INSEKTER OG ANDRE SPENNENDE SMÅKRYP
Studier av edderkopper og insekter fra museets rikholdige samling. Om ønskelig kan våre naturhistoriske konservatorer bidra med ekskursjoner. Vi tilbyr oss også å komme til skolene. Kan kombineres med andre program.
Metode: Aktivitet, fortelling og evt. ekskursjon.
Varighet: 2 skoletimer eller mer. Opplegget avtales med museet.
Arena: Balsfjord Fjordmuseum/Våtmarksenter.
Undervisningstidspunkt: Fra medio mai

 

KYSTKULTUR OG FISKERBONDEN
Utstillinger og aktivitetstilbud knyttet til kystkultur. Elevene lærer sjømannskap og båtbruk. Væravhengig.
Metode: Aktivitet, roing, gjenstander og utstilling.
Varighet: En skoledag.
Arena: Lenvik Museum.
Undervisningstidspunkt: Fra medio mai

 

Natur -og kulturvandring i Midt-Troms
I Midt-Troms finnes en rekke fredede kultur- og naturlandskaper. Midt-Troms Museum tilbyr gjerne kultur- og naturvandringer til disse områdene sammen med noen av våre fagpersoner, eksempelvis innenfor arkeologi, biologi, zoologi og historie. Noen natur- og kulturlandskaper er også tilknyttet våre museumsanlegg. Slike utflukter kan også gjerne kombineres med skoleturer. Slike områder kan vi finne flere plasser i vår regionen, både i den ytre delen og indre delen av Midt-Troms. Ta kontakt med museet for å diskutere mulighetene for kultur- og naturvandring om dette er av interesse. Vi tilbyr dette fra medio mai. Bestilling må skje i god tid før dere tenker å gjennomføre opplegget.0
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tomGå tilbake til nettbutikken
      Kalkuler frakt