Besk oss p Facebook!

Den kulturelle skolesekken


Midt-Troms Museum tilbyr undervisningsopplegg gjennom den kulturelle skolesekken (DKS). Dette er undervisningstilbud som vi melder inn til Kultur i Troms som er en avdeling under Troms Fylkeskommune. 

 

 

Den kulturelle skolesekken formidler profesjonelle kunst- og kulturtilbud for skoleelever til kommunene og de videregående skolene i Troms. Dette er en nasjonal satsing som har som mål å bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

 

Elevene og skolene skal gjennom denne ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst og kulturuttrykk av alle slag. Dette er kulturtilbud som er av høy kvalitet og viser stor bredde av kulturutrykk. Midt-Troms Museum melder inn undervisningsopplegg som går inn under kategorien kulturarv. Alle elever - fra 6 til 19 år - er innlemmet i ordningen, og vi utvikler tilbud til de forskjellige alderstrinnene. Vi understreker at dette er undervisningstilbud som vil bli gitt i en bestemt periode hvert halvår til skolene.

 

Målene for den kulturelle skolesekken er:
• å bidra til at barn og unge får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud.
• å legge til rette for at elevene lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med å
utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag.
• å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle
uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål.

 

Det er Troms Fylkeskommune som er ansvarlig for koordineringen på regionalt nivå.

 

Bestilling av undervisningsopplegg som museet har gjennom DKS; 


Om det er interesse for undervisningsoppleggene som Midt-Troms Museum tilbyr gjennom DKS, går dere frem på følgende måte:
• Grunnskolene kontakter den enkelte kommunes kontaktperson i forhold til DKS og Kultur i Troms og avtaler opplegget med denne personen.
• Videregående skole kontakter Kultur i Troms direkte. Den enkelte videregående skole har egen kontaktperson i forhold til DKS.

 

Kommunenes kontaktpersoner i DKS: 
Kommunekontaktene er skoleeiernes representant. De leder det lokale skolesekkarbeidet og kan kontaktes i saker som angår den enkelte kommune. Kommunekontakten innkaller til møter mellom kultur- og skolesektoren, og til årlige planleggingsmøter med skolene. Kommunekontakten er også den som følger opp DKS-aktivitetene i samarbeid med skolene. 

 

Balsfjord kommune
Roy Hansen, tlf. 905 88 656
E-post: roy.hansen@balsfjord.kommune.no

 

Bardu kommune
Tonje Holkestad, tlf. 974 11 071
E-post: tonje.holkestad@bardu.kommune.no

 

Berg kommune
Jorid Meyer, tlf. 416 60 038
E-post: jorid.meyer@berg.kommune.no

 

Dyrøy kommune
Anna Starr, tlf. 986 61 509
E-post: anna.starr@dyroy.kommune.no

 

Lenvik kommune
Linn-Iren Bakken, tlf. 971 22 826
E-post: linn-iren.bakken@lenvik.kommune.no

 

Målselv kommune
Marit Fossen, tlf. 958 02 300
E-post: marit.fossen@malselv.kommune.no

 

Sørreisa kommune
Aina Løhre, tlf. 992 04 624
E-post: aina.lohre@sorreisa.kommune.no

 

Torsken kommune
Kristian Kaurin, tlf. 77 87 30 04
E-post: kristian.kaurin@torsken.kommune.no

 

Tranøy kommune
Trond Eidissen, tlf. 976 10 884
E-post: trond.eidissen@tranoy.kommune.no

 

 

Midt-Troms Museum har ansvar for utvikling, gjennomføring og oppfølging av museets DKS-tilbud. Spørsmål angående museets opplegg i DKS kan rettes til konservator Siv Garles Sjåland på telefon 922 10 532 eller e-post; siv.sjaland@mtmu.no.0
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tomGå tilbake til nettbutikken
      Kalkuler frakt