Besk oss p Facebook!

Barnehagetilbud


Midt-Troms Museums undervisnings- og aktivitetstilbud til barnehager og oppvekstsentre - Våren 2018 

Velkommen til Midt-Troms Museum og vårt undervisnings- og aktivitetstilbud til barnehager og oppvekstsentre. Vi tilbyr en rekke spennende opplevelser gjennom vår fargerike regnbue av hele ni kommuner. For Midt-Troms Museum er det viktig at barnehager og oppvekstsentre bruker museet aktivt som en læringsarena. All omvisning og undervisning i museet er gratis for barnehagene, men den enkelte barnehage må selv dekke eventuelle transportutgifter. Tema for besøket avtales nærmere med museet. 

Barnehagene kan bruke museet til mye. Vi tilbyr eksempelvis omvisning, undervisning, fortellinger, demonstrasjoner, aktiviteter, leker fra gamle dager, matlaging ved bål og bålpanne, filmvisninger, osv. Vi skreddersyr opplegg etter den enkelte barnehages behov og ønsker. Vi har eksempelvis ved flere anledninger arrangert naturbarnehage og fjæradager hvor vi stiller med ulike fagpersoner fra museet, eksempelvis arkeolog, biolog, historiker, pedagog, osv. Dette kan knyttes opp mot natur- og kulturvandringer til ulike tufter og verneområder, som vi har flere steder i vår region.

 

Midt-Troms Museum består av både helårsåpne temamuseer og lokale museumsanlegg som åpnes på forespørsel utenom sesongen. All omvisning og undervisning ved våre museumsanlegg må forhåndsbestilles minst to uker på forhånd. Spørsmål og bestilling gjøres pr. telefon til konservator Siv Garles Sjåland på telefon 922 10 532 eller på e-post siv.sjaland@mtmu.no.

Helårsåpne temamuseer:
Dette er helårsbemannede museumsanlegg. Disse anleggene har faste permanente utstillinger, men også ulike temporære vandreutstillinger. Vi lager undervisningsopplegg tilpasset alderstrinnet til alle utstillinger. Besøk på anleggene avtales god tid på forhånd før besøket.

- Midt-Troms Barnemuseum, Finnsnes (Lenvik k.)
- Balsfjord Fjordmuseum/Våtmarksentret, Storsteinnes (Balsfjord k.)
- Troms Forsvarsmuseum, Setermoen (Bardu k.)
Sážža - Senja natur- og kultursenter, Øverbotn (Tranøy k.)
- TRADsenter, Sundlia (Målselv k.)

 

Barnas Museumsdag, torsdag 14. juni på Fossmotunet
I vårhalvåret er det en spesiell dag vi vil invitere barnehagene til; Barnas Museumsdag som i 2018 arrangeres på Fossmotunet på Bardufoss, torsdag 14. juni. Dette er vår årlige aktivitetsdagen hvor vi holder hovedfokus på barn og unge. Kom å drøm dere bort for en stund og opplev glede, atmosfære, spenning, lukten av kaffe, vafler, flatbrød, fisk, nykvernet smør og morsomme aktiviteter på museet. Denne dagen vil man finne aktiviteter i forhold til alt museet har å by på – fra steinalder til andre verdenskrig, og fra edderkopper til den gamle Chevrolet ́n. Disse stundene på museet som flere av oss er oppvokst med vil vi ta vare på. Dette må vi gi videre til våre barn og barnebarn. Museet er en del av vår dyrebare kulturarv. Dagens barn og voksne blir stadig mer opptatt av TV og data, og vender seg oftere til statisk underholdning istedenfor det virkelige og håndfaste. Vi i Midt-Troms Museum vil være med på å snu denne trenden og være en møteplass for alle mennesker som deler denne spennende interessen som historie virkelig er. Denne dagen vil alle regionens tidsepoker være samlet på en plass - og på en dag! Barnas Museumsdag! Velkommen til vårt historiske tiringssirkus!

 

Nærmere informasjon om Barnas Museumsdag sendes ut til barnehager og skoler senere på vårhalvåret, men hold gjerne av datoen!