Besk oss p Facebook!

Prosjekter


MIDT-TROMS MUSEUM ER FOR TIDEN INVOLVERT I FØLGENDE PROSJEKTER:

 

TRAD opplevelser i Midt-Troms
Målsettingen med prosjektet er å utvikle kulturelle opplevelser og produkter i Midt-Troms. Gjennom prosjektet ønsker en å oppnå økt samarbeid, økt kompetanse, økt innovasjon og økt lønnsomhet. Dette skal skje gjennom et prosessdrevet innovasjonsprosjekt med utgangspunkt i deltakernes egne ressurser, kompetanse og behov.

 

Det er gjennomført både et forstudie og et forprosjekt. Disse var finansiert av Innovasjon Norge. Hovedprosjektet er nå igang med aktører fra hele Midt-Troms.

 

Delfinansiering på 1,2 mill.kr til hovedprosjektet er gitt av Troms Fylkeskommune, næringsavdelingen. Prosjektet er ellers støttet av Innovasjon Norge, samt kommunene Balsfjord, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa og Tranøy. Totalbudsjettet er på 2,4 mill.kr.

 

Sikringsmidler
Midlene skal benyttes til tiltak for å sikre bygg i museets forvaltningsområde.
Prosjektet er finansiert av Kulturrådet.

 

Balsfjord Våtmarksenter
Det er innvilget støtte til tiltak innen kunnskap, formidling, utstilling, læringsarena og informasjon. Prosjektet er finansiert av Direktoratet for naturforvaltning.

 

Kulturminneplan for Målselv kommune
Midt-Troms Museum er engasjert av Målselv kommune til lede arbeidet med en kulturminneplan for Målselv kommune. Arbeidet utføres i samarbeid med Målselv Historielag. Prosjektet er finansiert av Troms fylkeskommune.

 

Restaurering av Strømsør Fjellgård
Midt-Troms Museum er i gang med restaureringsarbeid på det fredete anlegget Strømsør Fjellgård i Bardu kommune. Prosjektet er finansiert av Troms Fylkeskommune.

 

Skilting av stier
Midt-Troms Museum vil foreta skilting knyttet til følgende steder:
– Vika – Sørfossbog
– Sti til Strømsør
– Sti på Hofsøya
Prosjektet er finansiert av Troms Fylkeskommune.

 

Forprosjekt Kolarctic søknad II
Midt-Troms Museum vil gjennom dette forprosjektet søke samarbeidspartnere og tiltak til et hovedprosjekt. Prosjektet er støttet av Kolarctic Norge og Barentssekretariatet.

 

Restaurering av gammene i Kaperdalen
Midt-Troms Museum er godt igang med restaureringsarbeid på gammene i Kaperdalen. Prosjektet er finansiert av Sametinget.0
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tomGå tilbake til nettbutikken
      Kalkuler frakt