Besk oss p Facebook!

Forvaltning


«Museenes samlinger skal sikres og bevares mest mulig for ettertiden og gjøres tilgjengelig for publikum og for forskning.
Viktige delmål vil være gode sikrings- og bevaringsforhold, samt prioritering og koordinering av samlingene.» (St.meld.nr.49, s13, 2008-2009)

 

Vårt ansvarsområde er 9 kommuner i Midt-Troms og dekker både fjell og innland, fjorder og kyst. Som forvalter av kulturarv og tradisjoner jobber vi i museet med mange ulike kulturbærere.
Å lære ved å gjøre eller ”handlingsbåren kunnskap” er viktig for å videreføre kunnskap om handverk,  tradisjoner og for å overføre den genuine erfaringen som mange har fått gjennom arbeid og et langt liv. Museet jobber med dette, arrangerer kurs og samarbeider med skoler.
Vi har ansvaret for hele bygdetun og totalt 103 enkeltstående bygninger i 9 kommuner i Midt-Troms. Fossmotunet er eksempelvis ett slikt ”tun” der Midt-Troms-Museum samarbeider med venneforeningen ”Fossmotunets venneforening” om vedlikehold og drift. Dette er et eksempel på hvordan de ulike bygdetunene forvaltes gjennom lokalt samarbeid.

 

Museet har også mange ulike gjenstander i sin samling som reflekterer og viser mangfoldet og samfunnsutviklingen i vårt geografiske område. Gjenstandene har sin plass i bygningene og på museene der de brukes i utstillinger og  formidling.
Mange av gjenstandene er også lagret i magasiner for å sikre gode oppbevaringsforhold og lett tilgang for de som bruker gjenstandene til forskning og formidling.Bevaring og forvaltning av foto, arkiv og andre skriftlige kilder ligger også under museets ansvarsområde.
Som mange museer har Midt-Troms Museum også utfordringer og vi jobber hver dag med å gjøre vårt arbeid bedre. Vi ønsker å sikre og vedlikeholde både hus, gjenstander og foto og ivareta vårt ansvar som kulturforvalter- og formidler. Dessverre er det fortsatt noen steder vi ikke har hatt muligheten til å gjøre godt nok forvaltningsarbeid, for det er ikke alltid tiden og ressursene rekker helt fram til målet, men vi jobber med dette hver dag og kommer nærmere de gode løsningene!

 

 0
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tomGå tilbake til nettbutikken
      Kalkuler frakt