Besk oss p Facebook!

Fornying


Gjennom faglig utvikling, nytenking og profesjonalisering,
skal museene være oppdaterte og aktuelle i alle deler av sin virksomhet,
være solide institusjoner og ha en aktiv samfunnsrolle.
Et delmål vil være å utvikle digital forvaltning og formidling. (St.meld. nr.49, s.13, 2008 – 2009)

 

Midt-Troms Museum satser på en kraftlig modernisering av museets tilbud, og en tydelig prioritering av hva som skal satses på. Det er viktig at historiske gjenstander oppevares fornuftig, men også at det som faktisk formidles og vises frem, er oppgradert og tilpasses dagens samfunn. Den viktigste grunnen til gode besøkstall antas å være et museums evne til stadig å fornye utstillingene og gi publikum nye innfallsvinkler. Når det gjelder Midt-Troms Museums mange lokale museer og friluftsmuseer, skal det arbeides for å fornye engasjement og rekruttering til venne- og støtteforeninger. Vi vil utvikle klare formidlings- og aktivitetskonsepter for de fleste av våre museumsanlegg, som har som formål å stimulere barn og voksne til å bli glad i sitt eget hjemsted og sin historiske fortid.0
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tomGå tilbake til nettbutikken
      Kalkuler frakt