Besk oss p Facebook!

Formidling


Museene skal nå publikum med kunnskap og opplevelse og være tilgjengelig for alle.
Det innebærer målrettet tilrettelegging for ulike grupper og aktuell formidling
som fremmer kritisk refleksjon og skapende innsikt. (St.meld. nr.49, s.13, 2008 – 2009)

 

En av Midt-Troms Museums viktigste oppgaver er å legge til rette for god læring og fine opplevelser. For at dette skal skje må vi ta i bruk metoder som kan være med å skape engasjement, skaperglede, humor, varme og kontakt. Midt-Troms Museum vil utvikle pedagogiske opplegg med et bredt spekter av metoder, materiell og teknikker hvor læring gjennom lek står sentralt. I det praktiske betyr det at vi bruker håndverk, håndarbeid, musikk, teater, fortelling for å sanse og skape forståelse for naturhistorie så vel som kulturhistorie. Vi vil ta hensyn til barn og voksnes arbeids- og innlæringspreferanser på en slik måte at det gir mestringsopplevelser, samtidig som fellesskapet med familie og sosial deltagelse blir vektlagt. Dette gir rom for kreativitet og skaperglede på en annen måte enn når vi bare bruker hodet, slik vi har en sterk tradisjon for i vår moderne verden. Gjennom kreativ aktivitet kan en vekke folks iboende skaperkraft og glede. Man kan lære om naturhistorie og kulturhistorie, i tillegg til å oppleve skaperglede og tilfredsstillelsen ved å ha laget noe eller løse en oppgave. Samtidig kommer også nyskjerrigheten og evnen til å undersøke etter ny kunnskap inn.

 

Midt-Troms Museum har som mål å øke bevisstheten om kultur og verdier. Vi vil ta vare å eksisterende bygdekultur og tradisjoner. Vi vil gi økt kunnskap om vår fortid og historie ved å lære særlig barn og unge å bli glad i sitt eget hjemsted og sin historiske fortid, samt gi dem trygghet i sin egen identitetsutvikling. Vi vil være med å fremme og utvikle nye kulturtiltak og skape aktiviteter gjennom ulike kulturuttrykk som gir økt kunnskap og forståelse for egen og fremmed kultur. Vi jobber for å skape et miljø og en kultur hvor alle grupper av befolkningen trives og føler seg hjemme. Et miljø der mennesker viser omsorg for hverandre, og for de som kommer ny til stedet. Å styrke det sosiale samspillet mellom mennesker på tvers av aldersgrupper og kulturell bakgrunn er viktig. Vi har som mål å styrke kvaliteten på kulturarbeidet gjennom samarbeid mellom kommunalt ansatte og de som driver frivillig kulturarbeid, samt styrke kulturelt samarbeid i regionen.0
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tomGå tilbake til nettbutikken
      Kalkuler frakt