Besk oss p Facebook!

Midt-Troms Museums oppgaver


Vårt ansvarsområde er 9 kommuner i Midt-Troms og dekker både fjell og innland, fjorder og kyst. Som forvalter av kulturarv og tradisjoner jobber vi i museet med mange ulike kulturbærere.

 

Å lære ved å gjøre eller ”handlingsbåren kunnskap” er viktig for å videreføre kunnskap om håndverk, tradisjoner og for å overføre den genuine erfaringen som mange har fått gjennom arbeid og et langt liv.  Museet jobber med dette, arrangerer kurs og samarbeider med skoler i hele regionen.

 

Midt-Troms-Museum har ansvaret for hele bygdetun og totalt 90 enkeltstående bygninger i 9 kommuner i Midt-Troms. Eksempelvis er Fossmotunet er ett slikt ”tun” der  vi samarbeider med  venneforeningen ”Fossmotunets venneforening” om vedlikehold og drift. Dette er et eksempel på hvordan de ulike bygdetunene forvaltes gjennom lokalt samarbeid.

 

Museet har også mange ulike gjenstander i sin samling som reflekterer og viser mangfoldet og samfunnsutviklingen i vårt geografiske område. Gjenstandene har sin plass i bygningene og på de ulike muséene der de brukes i utstillinger og formidling. Mange av gjenstandene er også lagret i våre magasiner for å sikre gode oppbevaringsforhold og lett tilgang for de som bruker gjenstandene til forskning og formidling.

 

Bevaring og forvaltning av foto, arkiv og andre skriftlige kilder ligger også under museets ansvarsområde.

 

Som mange museer har Midt-Troms Museum også utfordringer og vi jobber hver dag med å gjøre vårt arbeid bedre. Vi ønsker å sikre og vedlikeholde både hus, gjenstander og foto og ivareta vårt ansvar som kulturforvalter og formidler.

 

Dessverre er det fortsatt noen steder vi ikke har hatt muligheten til å gjøre godt nok forvaltningsarbeid, for det er ikke alltid ressursene og tiden rekker helt fram til målet, men vi jobber med dette hver dag og kommer nærmere de gode løsningene.0
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tomGå tilbake til nettbutikken
      Kalkuler frakt