Besk oss p Facebook!

Ledige stillinger


MIDT-TROMS MUSEUM SØKER NYE KOLLEGAER:
KONTOR/ ADMINISTRASJONSMEDARBEIDER, BARNEMUSEUMSPEDAGOG OG KONSERVATOR/FORMIDLER

Midt-Troms Museum består av dyktige kollegaer som er utviklingsorientert, fleksibel og stolte av sin arbeidsplass. Vår bedriftskultur er en av våre viktigste suksessfaktorer. Det legges spesielt vekt på evne til å utvikle og bidra til solide samarbeidsrelasjoner, både innenfor og utenfor organisasjonen. I det daglige bidrar alle ansatte til museets oppgaver innenfor formidling, forvaltning, forskning og fornying. Alle ansatte har et ansvar å legge til rette for et godt arbeidsmiljø, slik at alles kreativitet, faglig utvikling og trivsel ivaretas på best mulig måte. Museet har som hovedutstilling Norges første Barnemuseum på Finnsnes (åpning 2021) og har spesielt fokus på immateriell kulturarv, særlig tradisjonshåndverk (TRADsenter), militær/krigshistorie (Troms forsvarsmuseum), naturhistorie (Fjordmuseum /Våtmarkssenter og Sážžá Senja naturhus og museum) og kulturhistorie (særlig samisk, kvensk og kystkultur). Museet har også ansvar for frilufts- og lokale museer i regionen, som er alle viktige identitets- og tradisjonsbærende samfunnsressurser. Museet er en aktiv aktør i regionens kulturnæring og opplevelsesturisme.

40% stilling som kontor/administrasjonsmedarbeider, å bistå den daglige driften av museet, 2 år engasjement med mulighet for forlengelse
Arbeidsoppgaver:
• Ordne museets interndriftsarkiv.
• Bestilling av varer og tjenester.
• Salg/markedsføring.
• HR og HMS relaterte oppgaver.
• Oppfølging av avtaler og kontrakter.
• Oppstart/avslutte korttidsansatte.
• Bistand økonomiprosesser og rutiner.
Ønskede kvalifikasjoner:
• Relevant høyere utdanning på universitetets-/høyskolenivå, men arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse.
• Arbeidserfaring fra mellomstore organisasjoner/bedrifter.

80 – 100% stilling som rådgiver, Barnemuseumspedagog, med ansvar for museumsopplevelser for barn under 12 og familier, barnehagegrupper og skoleklasser, 2 år engasjement med mulighet for forlengelse
Arbeidsoppgaver:
• Utvikling og gjennomføring av undervisningsopplegg/programmer, basert på fortelling, håndverk, lek og rollespill, samt utvikling av lese- og skriveferdigheter, i tråd med Reggio Emilia prinsipper, læring gjennom lek og Association for Children´s Museums «Standards for Professional Practice in Children’s Museums» (https://childrensmuseums.org/images/Library/Standards_for_Professional_Practice_in_Childrens_Museums.pdf
• Bidra til utvikling/etablering av Norges første Barnemuseum.
• Legge til rette for stillasbygging – å gi støtte til voksen slik at de kan bidra til barnas utvikling og læring gjennom lek.
• Oppfølging/kontakt med skoler og barnehager.
• Dokumentere og evaluere effektivitet av museumsopplevelser for barn og voksen, med tekst og foto..
• Daglig drift av Barnemuseum herunder HMS, hygiene, vedlikehold og orden.
• Andre oppgaver etter behov.
Ønskede kvalifikasjoner:
• Utdanning fortrinnsvis som barnehagelærer, evt. lærerutdanning. Arbeidserfaring i barnehage og/eller grunnskole. Studenter som for tiden er påmeldt i beslektede programmer vil bli vurdert.
• Interesse/bakgrunn innen kunst, museumsarbeid, kulturhistorie, musikk, dans og/eller teater.
• Grunnleggende tro at alle barn er kompetente og kreativ, og at lek er sentralt i barns læringsprosesser.
• Forståelse for hvordan barn 1 – 12 år tenker og lærer.
• Evne til å skape gode, trygge, varme miljøer for barn å utforske og danne forhold til hverandre og voksne.
• Evne til å engasjere seg med barn og voksne på en innbydende energisk, vennlig, utgående og profesjonell måte.

100% stilling som rådgiver/seniorrådgiver, konservator/formidling, 2 år engasjement, med mulighet for forlengelse.
Arbeidsoppgaver:
• Utvikling/gjennomføring av formidlingstilbud til grupper, tilreisende, skoleelev alle trinn (inkl. DKS), seniorer (inkl. DKSS).
• Nettverksbygging og samarbeidsutvikling.
• Utvikling/koordinering/gjennomføring av arrangementer, sommerprogram, skoleprogram og vandreutstillingsprogram.
• Utvikling/etablering av vandre- og permanente utstillinger.
• Skriving av søknader og rapporter.
• Design, arbeid og ledelse av prosjekter.
• Kommunikasjon og markedsføring.
• Andre oppgaver etter behov.
Ønskede kvalifikasjoner:
• Høyere utdanning, fortrinnsvis på master-/doktorgradsnivå, innen museumsrelevante fag, gjerne også praktisk-pedagogisk utdanning.
• Erfaring fra museums-, kultur-, forsknings- og/eller formidlingsarbeid.
• Erfaring fra utstillings- og/eller scenekunstarbeid.
• Interesse og engasjement for formidling av Nordnorsk kultur- og naturhistorie.
• Erfaring fra prosjektutvikling, prosjektgjennomføring og søknadsskriving
• God kunnskap om moderne formidlingsmetoder: digitalt, involverende og interaktiv.

Gjelder for alle stillinger, ønskede kvalifikasjoner:
• Gode språkkunnskaper, muntlig og skriftlig: Norsk og Engelsk.
• IT-kompetanse (Word, Excel, InDesign, Photoshop), på brukernivå for egen produksjon, kommunikasjon, fildeling og felles arkiv.
• Søkere må ha sertifikat kl B og disponere bil.
• God evne til positiv samhandling og samarbeid med barn, ungdom og familier, besøkende, frivillige, studenter og kollegaer.
• God evne til å vedlikeholde og utvikle nettverk og relasjoner.
• Jobber strukturert, har evner å planlegge, forholder seg til tidsfrister og har god gjennomføringsevne.
• Er analytisk og god på problemløsning, forstår rask komplekse spørsmål og problemer.
• Er ikke redd for å tenke nytt og trives med å komme med ideer og innspill til forbedring.
• Jobber fleksibelt og effektivt både selvstendig og i team.
• Personlig egnethet vil ble vektlagt.

Midt-Troms Museum tilbyr utfordrende stillinger i et spennende fagmiljø som setter profesjonalitet og kreativitet høyt. Kontorsted varierer etter avtale og oppgaver. Tiltredelse og lønn etter avtale. Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP.

Søknadsfrist: 30.august 2019. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Spørsmål om stillingen rettes til direktør Lisa Gay Bostwick på tlf: 47834500. Søknad med CV samt kopier av attester og referanser sendes elektronisk til: post@mtmu.no0
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tomGå tilbake til nettbutikken
      Kalkuler frakt