Besk oss p Facebook!

Samlingsforvaltning


Grunnlaget for vår museumsvirksomhet ligger i god forvaltning av samlingene. Våre samlinger av ulike kulturbærere omfatter blant annet gjenstander, fotografier, arkivmateriale og bøker. I tillegg har vi et økende engasjement for innsamling og bevaring av ikke materielle kulturbærere som håndverkstradisjoner, folklore og tidsvitnefortellinger.

 

Samlingsforvaltning
Samlingsforvaltning er en kjerneaktivitet for Midt-Troms Museum. Den består av innsamling, konservering/bevaring, dokumentasjon, registrering og tilgjengeliggjøring av samlingene. Museets formidling og kunnskapsutvikling baserer seg i stor grad på det materielle og immaterielle grunnlaget som samlingene representerer. Dette betinger at samlingene forvaltes på en god og gjennomtenkt måte, og med planer for utvikling og oversikt over samlingenes tilstand, omfang og kvalitet.

 

Hovedmagasin
Midt-Troms Museum har sitt hovedmagasin for gjenstander på Sundlia i Målselv. Magasinet inneholder gjenstander fra hele museets region. I tillegg har museet en del av sin gjenstandssamling ute på museumsanleggene der de i stor grad er et direkte bidrag til den formidlingen museet driver. I hovedmagasinet arbeider vi nå med å bygge om magasinlokalitetene slik at forvaltningsarbeidet i museet blir effektivisert. Vi legger også til rette for tilgjengeliggjøring av disse gjenstandene gjennom direkte formidling ved publikumsbesøk i magasinet.

 

Fotosamling
Museets arbeid med foto organiseres fra Midt-Troms Barnemuseum på Finnsnes. Fotosamlingen er bygget opp av originalmateriale og digitale filer av egne og lånte fotografier, og i tillegg har vi gjenstandsfoto av gjenstandssamlingen. Den delen av museets samling som er klargjort og frigitt legges ut på internettportalen Digitalt Museum.

 

Privatarkiver
Midt-Troms Museum samarbeider med Statsarkivet i Tromsø for oppbevaring og systematisering av privatarkiver og har avtale om deponering av flere arkiv for å sikre dette viktige materialet.0
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tomGå tilbake til nettbutikken
      Kalkuler frakt