Besk oss p Facebook!

Troms Forsvarsmuseum


Troms Forsvarsmuseum formidler militær- og krigshistorie i regionen.


Troms Forsvarsmuseum ligger ca. 150 meter fra rundkjøringen på E6 i Setermoen sentrum i retning mot Innset og Altevatn.

 

Utstillingene
Her kan en besøke ulike utstillinger som forteller om hærens tilstedeværelse i Indre Troms. Vi har en utstilling om utviklingen av våpen gjennom de siste 300 år, samt forskjellige typer materiell brukt av det norske forsvaret siden etableringen av Troms Landforsvar i 1897. Videre kan en se gjenstander brukt på 1930-tallet og under felttoget i 1940, samt okkupasjonsmaktens utallige utstyr som ble brukt i vårt område under krigsårene 1940-45.

En vil også kunne ta nærmere i øyesyn det personlige utstyret som ble brukt under tjeneste i Brigaden i Nord-Norge i tidsrommet 1953 til 1996, "Den kalde krigen".

 

8. mai 2015 åpnet vi utstillingen "Internasjonale operasjoner" der vi prøve å komme tett på soldaten og får se nærmere på det personlige utstyret som ble benyttet i de forskjellige utenlandsoppdragene. Til utlandet for freden, fra 1947 og fram til 2014.

 

På Forsvarsmuseet har vi også en rekke norske og utenlandske avdelingsmerker, våpenskjold og uniformer. I sommersesongen huser vi også vandreutstillinger med tematikk i krigs- og forsvarshistorie. Disse er beskrevet under VANDREUTSTILLINGER.

 

Kjøretøyparken
Vi har ei samling militærhistoriske kjøretøy. De største panserkjøretøyene står utstilt ute, mens de mindre lette kjøretøyene kan en etter avtale besøke i våre garasjer. Samlingen består av kjøretøy fra andre verdenskrig, Tysklandsbrigadene og Brigaden i Nord-Norge.

 

Minnerommene
I utstillingslokalene har vi også et "stillerom". Det er utsmykket av kunstneren Alvin Jensvoll. Minnerommene er tilegnet de menneskelige tragediene som følger i krigens kjølvann.

Våre åpningstider
Vi har faste åpningstider hver onsdag, torsdag og fredag. Utenom annonsert åpningstid kan en bestille omvisning for grupper. Se vår facebookside for ytterlige detaljer.

Vi har en liten museumsbutikk med salg av litteratur som belyser ulike tema innenfor militær- og krigshistorie.

 

Låne lokaler hos oss?
Vi har også en liten kafé, et undervisningsrom og kontorlokale som egner seg ypperlig til å låne for lag og foreninger. Ta kontakt for mer inngående informasjon.