Besk oss p Facebook!

Midt-Troms Barnemuseum


Midt-Troms Museum arbeider i Barnemuseet med utviklingen av den permanente utstillingen Midt-Troms i miniatyr.

 

Barnemuseet ligger i Kunnskapsparken på Finnsnes, og er sømløst integrert sammen med Lenvik bibliotek.

 

På Barnemuseet vil barn og unge kunne danne seg et positivt bilde av sin egen så vel som andre kulturer. Målet med utstillingene er å stimulere barn og unge til å ha evnen til å stadig redefinere sine holdninger i forhold til en verden i hurtig forandring. Redskapene i en slik formidling er i dette tilfellet historieforståelse og historiebevissthet, kanskje først og fremst gjennom bruk av gjenstander som barn og unge kan håndtere og bruke. Informasjonssiden er også viktig, men i Barnemuseet blir det lagt vekt på emosjoner som undring, begeistring og respekt. Det kan vises hvordan gjenstandene reflekterer forandringer og er knyttet til enkeltpersoners historie, om hvordan det er å flytte fra ett sted til et annet, hvordan en da bringer med seg noen gjenstander og lar andre være igjen. Barn vil gjennom Barnemuseets utstillinger lære om ulike kulturelle og personlige kontekster.

Inntil den permanente utstillingen er klar i Barnemuseet vil vi i dette lokalet vise ulike vandreutstillinger som særlig har barn og unge som målgrupper.VANDREUTSTILLINGER I BARNEMUSEET 2018:
2. januar 2018 - 12. januar 2018: Elleve samiske tidsbilder - 11 sámi áigegova
15. februar 2018 - 30. november 2018: Språksamlaren Ivar Aasen 1813 - 1896 

 

Klikk her for å lese om den kommende permanente utstillingen Midt-Troms i miniatyr i Barnemuseet.