Besk oss p Facebook!

Marisko


Marisko

Marisko er en av våre største og vakreste orkideer. For mange vil det være overraskende at den også vokser flere steder i Tromsnaturen og at den faktisk ikke er så uvanlig over store deler av Nord-Norge. Vi finner den i skog på kalkrik berggrunn. Mariskoen vokser helst i lauvskog eller furuskog. 

Marisko er fredet

Marisko er en av våre mest kjente orkideer og dessverre har det i lang tid vist seg at den er utsatt ved at hageeiere spar opp røtter og tar med til sin egen private hage for å planter den der. Dette er ikke lov ettersom marisko er fredet, og lykkes sjelden fordi plantene har spesielle krav til jorda. Vi vil derfor ikke vise på kart hvor en kan finne arten i Balsfjord, rett og slett for å unngå at noen oppsøker lokalitetene for å stjele planter.

Hvor vokser marisko

Mariskoen er storvokst og kan bli opp til 40 cm i våre områder. Den har store tulipanlignende blad og en stor, vakker blomst, i gule og rødbrune farger. Hos oss blomstrer mariskoen rundt St. Hans og utover til begynnelsen av juli alt etter hvor tidlig våren er i det enkelte år. Blomstringen varer rundt 14 dager. Deretter visner blomsten og restene av planten forsvinner nesten i annen høyvokst vegetasjon.

Marisko og plantefelt

I Troms er flere kjente forekomster i ferd med å forsvinne fordi det plantes gran. Etter hvert som grana vokser til dør det meste av vegetasjon på skogbunnen på grunn av skygge og forsuring. Forsuringen skjer når grana feller nålene. Dette gir gradvis surere jordsmonn i løpet av årene. På denne lokaliteten vokste det over 200 planter, men i løpet av de siste 10 årene har stadig flere av plantene forsvunnet når grana har vokst seg til. Skogbruket bør kartlegge om det er forekomster av fredede arter før en går inn og gjennomfører treslagskifte til gran.0
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tomGå tilbake til nettbutikken
      Kalkuler frakt