Besk oss p Facebook!

Balsfjord Fjordmuseum og Våtmarksenter


Balsfjord Fjordmuseum og Våtmarksenter ligger på Storsteinnes i Balsfjord kommune, ca. 5 km fra E6 med Ramsarområdet Sørkjosleira som sin nærmeste nabo. Museet har en permanent utstilling om Balsfjord våtmarksystem (Sørkjosleira og Kobbevågen) og ulike skiftende vandreutstillinger. Her har vi også utstyr for å vise bilder og film i stort format, samt mulighet for utleie til arrangementer og foredrag. Vår nærhet til Sørkjosleira gjør at vi er en fin lokalitet for å observere fuglelivet i fjæra hele året. Vi formidler også kunnskap om de unike naturverdiene i Balsfjorden fordi vi ser det som viktig at slik informasjon er tilgjengelig for publikum.

 

Naturhistoriske tema
Fjordmuseet har fokus på naturhistoriske temaer og formidler kunnskap om fredningsområder, geologi, store rovdyr, fugler og fugletrekk, flora, edderkopper og insekter. Vi har insekt- og edderkoppsamling og utstoppede dyr og fugler, blant annet ulv, bjørn, jerv og gaupe. Vi har også havørn, hubro, måker, vadere, ender og ulike spurvefugler. I et lite saltvannsakvarium viser vi dyr og alger som lever i fjæra.

Ramsarområder, internasjonalt vernede våtmarksområder
Balsfjord våtmarksystem og Målselvutløpet naturreservat er viktige områder for våtmarksfugler og er vernet som Ramsarområder i henhold til internasjonale avtaler. Balsfjord våtmarksystem består av Sørkjosleira og Kobbevågen naturreservater. Andre Ramsarområder i Troms er Reisautløpet naturreservat og Evenes våtmarksystem. Det er også mange andre viktige våtmarksområder i Troms som danner et nettverk av lokaliteter for våtmarksfugler. Les mer om Ramsar.

Fugler i indre fjordsone og trekkfugler
Balsfjorden og Malangen er store fjorder som er viktige oppholdsområder for mange våtmarksfugler hele året. Om vinteren er området viktig for overvintring av østlige arter og arter som lever på den ytre kysten om sommeren. På trekket vår og høst er stedet viktig for fugler som stopper på lange reiser mellom sommer- og vinteropphold, og om sommeren for lokale hekkefugler. Her finnes ender, gjess, skarver, lom, måker, vadere, rovfugler og mange spurvefugler.
Her kan du se Fugleliste for Sørkjosen. 
Les mer om Fugler i Malangen og Balsfjord
Les mer om Trekkfugler i Malangen og Balsfjord

Fugleområder i Tromsøregionen/Bird areas in the Tromsø region

Fugleområder i Finnmark

 

 

Sjøen, flo og fjære - isolerte leveområder
Balsfjorden er avgrenset av grunne terskler ved Tromsøya og ved Rystraumen. Inne i Balsfjorden finner vi en helt særegen sild og spesielle stammer av lodde og torsk. Silda skiller seg fra atlantisk sild som egen art, og har sin nærmeste slektning i Stillehavet. Her finnes også en stor bestand av "Ålegras", en blomsterplante som lever på sjøbunnen og som danner viktige leveområder for fiskeyngel og smådyr, som igjen er viktige for fugler og fisk. Det ser også ut som ålegresset er en egen isolert bestand. Les mer om Fjord og Fjell, Flo og Fjære.

Flora i Midt-Troms

Midt-Troms har en rik og variert flora fra ytre kyst til innerst i fjordene og høyt til fjells. Det er mange områder som er rike på kalk, og gir gode forhold for plantene.

Marisko

Gulveis

Edderkopper og insekter
På Fjordmuseet foregår mye av den nasjonale forskningen på edderkopper.
De siste årene har det vært fokus på kartlegging av den norske edderkoppfaunaen og det er oppdaget mer enn 60 nye arter i landet. Vi arbeider også med insektgruppene øyenstikkere, blomsterfluer, humler og klegg.

Les mer om edderkopper

Formidling til barn og ung

Vi formidler om natur og miljø til barn og unge, og har et eget barnerom tilrettelagt for lek og læring for barnehage- og barneskolebarn. Museene i Midt-Troms satser på formidling innenfor mange ulike fag gjennom undervisning og opplevelser for skolene. Grupper med barn og unge kan besøke oss på museet, eller vi kan komme til nærmiljøet og ta de med ut og utforske naturen.

For mer informasjon om vårt undervisningstilbud, se under:

Ishavshistorie
Fiske, fangst og selfangst har vært viktig for befolkningen i Balsfjord. Vi formidler kunnskap om ulike temaer knyttet til dette, som båter, historier fangstmetoder, utstyr og gjenstander.


Historiske fotografier
Vi har en stor samling av historiske fotografier og digitaliserer stadig flere som etter hvert vil bli tilgjengelig gjennom Digitalt Museum.

Oppgangssag
Aursfjordsaga ligger i Sørfjorden, innerst i Malangen og driftes av museet. Dette er den eneste autentiske oppgangssaga i Nord-Norge. Saga er åpen i sommersesongen og kjøres ved enkelte anledninger. Da kan en se hvordan oppgangsaga fungerer og en får høre om dens historiske betydning for området.

Helleristningsfelt
Tennes ligger 3 km fra Fjordmuseet. Der det er et stort helleristningsfelt ved kirka, som er merket og gjort tilgjengelig med ramper for rullestolbrukere. Det finnes også andre helleristninger i vårt nærområde. Les mer om kulturlandskapet på Tennes.0
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tomGå tilbake til nettbutikken
      Kalkuler frakt