Besk oss p Facebook!

TemamuséerBalsfjord Fjordmuseum og Våtmarksenter

Balsfjord Fjordmuseum og Våtmarksenter ligger på Storsteinnes i Balsfjord kommune, ca. 5 km fra E6 med Ramsarområdet Sørkjosleira som sin nærmeste nabo. Museet har en permanent utstilling om Balsfjord våtmarksystem (Sørkjosleira og Kobbevågen) og ulike skiftende vandreutstillinger. Her har vi også utstyr for å vise bilder og film i stort format, samt mulighet for utleie […]

Midt-Troms Barnemuseum

Finnsnes, Lenvik kommune

Sážža – Senja natur- og kultursenter

Sážža - Senja natur- og kultursenter  Sážža - Senja natur- og kultursenter ligger på Øverbotn i Tranøy kommune på Senja. Forvaltningsfellesskap På Sážža arbeider Midt-Troms Museum og Ånderdalen Nasjonalparkstyre med samarbeidsformer for kultur- og naturarbeid på Senja, og har derfor etablert et felles forvaltningsknutepunkt på Øverbotn. En viktig del av vårt samarbeid med Ånderdalen Nasjonalparkstyre er […]

TRADsenter

TRADsenter er Midt-Troms Museums satsing på immateriell kulturarv.  TRADsenter har som formål å ta vare på den immaterielle kulturarven gjennom dokumentasjon, forvaltning, forskning og formidling av handlingsbåren kunnskap i Nord-Norge. Denne kunnskapen skal, i et samarbeid med lokale aktører, tradisjonshåndverkere og bedrifter, selges til private og offentlige aktører regionalt og nasjonalt. Dette er idag base for Midt-Troms Museums forvaltningsenheter […]

Troms Forsvarsmuseum

Troms Forsvarsmuseum formidler militær- og krigshistorie i regionen. Troms Forsvarsmuseum ligger ca. 150 meter fra rundkjøringen på E6 i Setermoen sentrum i retning mot Innset og Altevatn. Utstillingene Her kan en besøke ulike utstillinger som forteller om hærens tilstedeværelse i Indre Troms. Vi har en utstilling om utviklingen av våpen gjennom de siste 300 år, samt forskjellige typer […]