Besk oss p Facebook!

TemamuséerBalsfjord Fjordmuseum og Våtmarksenter

Balsfjord Fjordmuseum og Våtmarksenter ligger på Storsteinnes i Balsfjord kommune, ca. 5 km fra E6 med Ramsarområdet Sørkjosleira som sin nærmeste nabo. Museet har en permanent utstilling om Balsfjord våtmarksystem (Sørkjosleira og Kobbevågen) og ulike skiftende vandreutstillinger. Her har vi også utstyr for å vise bilder og film i stort format, samt mulighet for utleie […]

Midt-Troms Barnemuseum

Midt-Troms Museum arbeider i Barnemuseet med utviklingen av den permanente utstillingen Midt-Troms i miniatyr. Barnemuseet ligger i Kunnskapsparken på Finnsnes, og er sømløst integrert sammen med Lenvik bibliotek. På Barnemuseet vil barn og unge kunne danne seg et positivt bilde av sin egen så vel som andre kulturer. Målet med utstillingene er å stimulere barn og unge […]

Sážža – Senja natur- og kultursenter

Sážža - Senja natur- og kultursenter  Sážža - Senja natur- og kultursenter ligger på Øverbotn i Tranøy kommune på Senja. Forvaltningsfellesskap På Sážža arbeider Midt-Troms Museum og Ånderdalen Nasjonalparkstyre med samarbeidsformer for kultur- og naturarbeid på Senja, og har derfor etablert et felles forvaltningsknutepunkt på Øverbotn. En viktig del av vårt samarbeid med Ånderdalen Nasjonalparkstyre er […]

TRADsenter

TRADsenter er Midt-Troms Museums satsing på immateriell kulturarv.  TRADsenter har som formål å ta vare på den immaterielle kulturarven gjennom dokumentasjon, forvaltning, forskning og formidling av handlingsbåren kunnskap i Nord-Norge. Denne kunnskapen skal, i et samarbeid med lokale aktører, tradisjonshåndverkere og bedrifter, selges til private og offentlige aktører regionalt og nasjonalt. Dette er idag base for Midt-Troms Museums forvaltningsenheter […]

Troms Forsvarsmuseum

Troms Forsvarsmuseum formidler militær- og krigshistorie i regionen. Troms Forsvarsmuseum ligger ca. 150 meter fra rundkjøringen på E6 i Setermoen sentrum i retning mot Innset og Altevatn. Utstillingene Her kan en besøke ulike utstillinger som forteller om hærens tilstedeværelse i Indre Troms. Vi har en utstilling om utviklingen av våpen gjennom de siste 300 år, samt forskjellige typer […]