Besk oss p Facebook!

Strømsør – tunet og bygningene


Gården Strømsør ligger mellom 275 og 300 meter over havet, med tunet på omlag 285 meter over havet. Gården strekker seg fra Barduelva og opp mot Veslfjellet bak. Den ligger oppe i ei sørvest-vendt li, som ei stor, åpen slette i skogen. Gården består av slake skråninger og åpne sletter med frodige skoglier rundt.

 

Selve tunet ligger på ei egg i den slake lia. Bygningene ligger langsetter terrenget, med våningshuset tronende på kanten av egga og den lange sammenbygde driftsbygningen bak. Sammenligna med resten av Troms er det overraskende å finne en gård med såpass store hus inne i "villmarka". Så var da også husene jevnt over større i Bardu og Målselv enn i kystbygdene. God tilgang på trevirke og nyryddernes byggetradisjon kan ha virket inn på resultatet.

Fellesnevneren for husene på Strømsør er at de er grå av været, brun av sola og med torvtak som varierer i farge alt etter årstid. Husene viser at de er bygd og utvidet etterhvert som arbeidskraft og økonomi har gjort det mulig. For eksempel viser forskjellige merker i våningshuset at det må ha vært bygd ut i minst tre byggetrinn. Husene viser også at mesteparten av byggearbeidene har vært gjort av gårdens egne folk, her har nok ikke vært innleid eksperter utenfra. Husene er "hjemmegjort", og dermed ekstra interessante. Her er det brukt flere forskjellige lafteteknikker og det er mange ulike detaljløsninger å se. Dørene er satt sammen med trenagler. Spikeren er håndsmidd, antagelig i gårdssmia som ligger i skogkanten på nedsiden av tunet. Det samme gjelder låser, gangjern og alt det andre som trengs når et hus skal bygges. Never var det rikelig av i skogen rundt gården, likedan torv til takene. Husene på Strømsør er bygd på en enkel måte, og viser hva en familie kan få til gjennom flere generasjoner, ved hjelp av materialer fra området og eget arbeid.

I dag finner vi følgende hus på Strømsør:

 1. Våningshus - et lafta toetasjes hus som ble bygd i 3 stadier. De to første stadiene var ferdig før 1886. Enten mot nord må det ha vært bygd til seinere.
 2. Matbu (masstu) - et lite enetasjes lafta hus som er gravd delvis ned i bakken. Her holdt maten seg kald på varme dager. Bygd før 1886.
 3. Smie - et lite enetasjes hus som er lafta av bjørkestranger. Pipe og esse er murt av gråstein.
 4. Stabbur - det gamle stabburet på gården ble tatt ned under 2. verdenskrig og brukt i et bolighus på Setermoen. Stabburet som nå står på Strømsør ble flytta fra Sørreisa i 1992, men skal opprinnelig ha kommet fra Bardu.
 5. Driftsbygningen - en lang toetasjes bygning, som er bygd sammen av flere enheter etter hverandre; kufjøs, sauefjøs og stall. Sauefjøsen ble rekonstruert i 1992, ellers er driftsbygningen fra 1800-tallet.

 

Hus som nå er borte:

6. Kornlåve - som stod sør for stabburet. Tuften er fortsatt synlig.

7. Sommerfjøs - ligger som en ruin på oversiden av tunet.

8. Brønnhus - restene av det kan ses ved bekken nord for tunet. Det var innlagt vann i rør til kufjøset, men vannet måtte bæres til våningshuset.

Litteratur:

 • Hage, Ingebjørg 1996: Dølagård i fjellheimen. Strømsør i Bardu, Tromsø : Lundblad Grafisk AS


1
 • Vare lagt til i handlekurven
1
Handlekurv
Porsjonsgryte i Senjaleire 
Pris:500 kr
- +
500 kr
  Kalkuler frakt
  Beregn frakt