Besk oss p Facebook!

Lenvik prestegård


Lenvik prestegård har en lang og interessant historie. Det har vært mange dramatiske hendelser ved den gamle embetsgården. Det mest kjente er karelernes plyndring og brenning av gården i slutten av det 14. århundre. Det er forøvrig nevnt av historikeren P.A. Munch, som også mener at den gamle kirken fikk samme skjebne. De bygningene som stod på eiendommen i Lenvika var - etter det protokollene forteller - i nokså dårlig forfatning, og da det i 1879 ble bygget ny hovedkirke på Bjorelvnes, var det også naturlig at en også begynte å tenke på flytting og nybygging for prestegården.

Sokneprest Wilhelm Frimann Koren hadde følgende å meddele:

Ved min Ankomst i Juni 1874 lod jeg ingen Aabodsforretning afholde, men ved en Skjønsforretning tilkjentes mig 48 Spd., der anvendtes til en Række smaa Udbedringer i Vaaningshus og Borgestue, til nyt Tag paa halve Nyladen samt til en ny Bagerovn. Fjøs- og Ladebygnings Skrøbelighed tiltog saaledes at jeg maatte gjøre gjentagne forestillinger til Departementet, da Risikoen for Mennesker og Dyr blev altfor stor. Den har dog hidindtil været benyttet. 

Disse fire bodde i prestegården på Bjorelvnes: Lars Andreas Meek 1885 - 1889, Abraham Larsen 1989 - 1924, Hans Martin Høydahl 1925 - 1951 og Edvin Sigurd Lyshoel 1951 - 1964.

Det lyder på overnevnte sitat at den gamle ærverdige prestegården i Lenvika var i elendig forfatning. Koren fikk ikke rettet på så mye i den tid han fungerte som sokneprest, men forteller at prestegården og alle husmannsplasser ble oppmålt, kartlagt og taksert i 1877. Ny hovedkirke ble oppført på Bjorelvnes, og det ble etterhvert naturlig å tenke at presten også skulle flytte lengre sydover nærmere kirka. I 1884 påbegyntes arbeidet med bygging av den nye prestegården på Bjorelvnes. Den første oppførte hovedbygningen brente ned natt til 27. april 1885. I juli samme året startet arbeidet med en ny hovedbygning. Soknepresten, som flyttet fra den gamle prestegården i Lenvika til juni 1885, hadde bodd i leie hos gårdsbruker Hans Strømmesen på Bjorelvnes. Presten flyttet inn i drengestua ved den nye prestegården i 1885 inntil den nye hovedbygningen stod ferdig i oktober samme år. På den nye prestegården på Bjorelvnes fantes hovedbygning, drengestue, stabbur, fjøs og båtnaust. Prestegården på Bjorelvnes var i årrekker et av de største gårdsbrukene i distriktet. Her hadde de opp til 8 - 10 kyr på båsen, ungdyr, sauer - og selvsagt hest, som ikke bare ble brukt til arbeidet på gården, men også som skysshest for presten. Eldre folk har mintes at presten ved juletider ankom kirken på Bjorelvnes med slede og klingende dombjeller. Men utviklingen førte også til endringer på prestegården. Gårdsdriften ble ikke så viktig som i tidligere tider, og opphørte fullstendig helt til slutt. Driftsbygning og noen andre småbygningene på gården ble etterhvert revet. Hovedbygningen ble likevel stående, og sognepresten hadde sine kontorer her til han ble flyttet til Finnsnes i 60-årene. I dag står den ærverdige prestegården på Bjorelvnes som en del av Midt-Troms Museum sammen med en rekke andre bygninger tilflyttet museumsområdet fra lokalområdet.

Litteratur: 

  • Hanssen, Arvid 1979: Lenvik hovedkirke 100 år, Finnsnes : Aksidenstrykkeriet AS, s. 79 - 81.


0
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tomGå tilbake til nettbutikken
      Kalkuler frakt