Besk oss p Facebook!

Lenvik Museum


Lenvik Museum holder til i den gamle prestegården fra 1885
Der finner en utstillinger om kirke- og religionshistorie, bibliotek og magasin. Prestegården hadde opprinnelig hovedbygning, stabbur, borgerstue og fjøs. Lenvik Museum har en vakker beliggenhet på Bjorelvnes, ca. 15 km nord for Finnsnes i Lenvik kommune.

 

På slutten av 1800-tallet var Bjorelvnes sentrum i prestegjeldet, og presten hadde i sine nære omgivelser klokker, lensmann og lege. Men endring i bosetningsmønstret førte over et par generasjoner til at sentrum ble utkant. Allmuen flyttet seg, og det bar i retning av Finnsnes, der sundet var som trangest. Her var det på 1840-tallet etablert handel, og stedet ble etter hvert anløpt av rutegående båttrafikk. Likedan hadde noen kloke hoder på 1890-tallet begynt å orientere seg mot befolkningen på innlandet, slik at vei ble bygd både til Karlstad og til Rossfjord. Da ble det utvikling. Presten flyttet fra gården i 1963, og den stod deretter tom frem til 6. mars 1983. Godt hjulpet av stor arbeidsledighet og påfølgende statlige sysselsettingsmidler, ble renoveringsarbeid satt igangsatt og varte ved frem til St. Hans-aften 1985 da museet åpnet sine dører for publikum.

 

Kystkultur
Aktiviteter knyttet til kystkultur er sentralt. Her får publikum en nærhet til sjø, båt, hus og fjøs. Museet har fått båtbygger Gunnar Eldjarn til å bygge 5 stk 17" nordlandsbåter, såkalte bindalsfæringer, utstyrt med sneseil. Vi har også tatt i bruk to "museale" båter, en tre roms og en 2 1/2 roms båt rigga for råseil. Med dette "utstyret" på plass i museumsmiljøet, som også rommer kai, brygge, sjøbuer, naust, motorhus, samt ei toromsstue og fjøs, har vi de elementene knyttet til forestillingen om kystkultur i Troms. Sjøbuene og bryggeloftet er utstyrt med moderne fasiliteter, slik at anlegget kan huse en skoleklasse for overnatting. Dermed har vi på Bjorelvnes et tilbud som er noe mer aktivitetspreget enn det vi vanligvis finner i et museumsmiljø. Det ordinære museumsanlegget med utstillinger er lagt til prestegårdsanlegget. I hovedbygningen er det kjellerrom med gruve og bakerovn, og her kan en også lære å bake, separere melk og kjerne smør.

Aktiviteter
Vi tilbyr kurs i bruk av nordlandsbåter for roing og seiling for skoleklasser og andre interesserte.
Dette kan gjerne strekke seg over flere dager, da det tilbys overnatting i sjøbuer. Lenvik Museum har aktivitetstilbud til barnehager, grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæring fra midten av mai til skoleslutt, og fra skolestart i august til starten av oktober, alt etter værforhold.

 

Digitalisering
av museets samlinger og ulike kilder har i en årrekke vært høyt prioritert. Museet har transkribert ca. 40.000 sider med kildemateriale, som nå er tilgjengelig og søkbare på internett. Det samme er ca 15.000 boksider som er skannet med vår helt spesielle bokskanner. Av museets fotosamling for Lenvik er 5000 fotografier så langt digitalisert og lagt på internett i søkbart format. Søk i vårt materiale på www.lenvik-museum.no.

Åpningstider
Lenvik Museum holder åpent i sommersesongen med en rekke aktiviteter knyttet til kystkultur. Bjorelvnesdagene arrangeres hvert år i august i samarbeid med Bjorelvnes Bygdelag. Utenom sesongen er Lenvik Museum åpen for gruppebesøk ved henvendelse på telefon 478 34 500 eller e-post post@mtmu.no.