Besk oss p Facebook!

Kramvigbrygga


Kramvigbrygga er et museum med permanente utstillinger om handelshistorie, samisk historie, ishavshistorie og jernalder, samt kafe og kulturaktiviteter.


Kramvigbrygga ligger i Vika, rett i nærheten av Sørreisa sentrum, i Sørreisa kommune.

 

Om Vika
Vika og området rundt Straumen innerst i Reisfjorden har til alle tider vært et viktig møtested for mennesker fra både kyst og innland. Det rike arkeologiske funnmaterialet viser lang bosetningshistorie på strandterrassene rundt fjorden. Den grøderike jorda gav dyrkningsmuligheter og sammen med rikt fiske og møtested for vareutveksling la det grunnlag for et samfunn i vekst.

Handelsvirksomheten i Vika starta ca. 1870 som et smørlag for bøndene i området. Smørlaget het Reisen Forbrugerforening og starta i 1877 landhandel på eiendommen Sørstraumen. Det ble da bygd forretningsgård som inneholdt både bolig, kontor og butikklokale. Kramvigbrygga ble oppført på slutten av 1880-tallet, og tjente fra 1891 som handelshus under navnet M.A. Kramvig. Martin Anton Martinusen Kramvig fra Skøelv ble bestyrer for Reisen Forbrugerforening fra 1887. Forbrugerforeningen bygde samme år et pakkhus, og kort tid etter ble det også bygget bryggehus i bindingsverk og tømmer. Den opprinnelige bygningskroppen har fått flere tilbygg og har hatt 3 kobbhus. I dag står ett igjen.

 

Handelshuset M.A. Kramvig bestod av butikk, skips- og godsekspedisjon, kaianlegg og tankanlegg for oljeselskapet Esso og hadde stor betydning både for kystbefolkningen og ikke minst for bosetningsveksten i Målselv og Bardu. Før krigen var kaia i Vika en viktig omlastningsplass for engelskmennene som var begynt å bygge flyplass på Bardufoss. Vikas strategiske plassering fikk enda større betydning da tyskerne fortsatte oppbygginga av flyplassen under 2. verdenskrig. Det var svært store troppetransporter og krigsmateriell som ble omlasta på Kramvigkaia.

 

Frem mot 1970 var Vika et levende sentrum, ja for en by å regne med alle byens fasiliteter; handelsvirksomhet med skips- og gods-ekspedisjon, kaianlegg og tankanlegg, meieri, bank, post, telegrafstasjon, bakeri, kafe, gjestgiveri, kjøtt- og fiskehandel, bokhandel, fryseri, frisør og blomsterforretning. Fra 1970 foregikk det en gradvis endring av infrastrukturen fra sjøverts til landverts transportsystem og handelsstedet ble flytta til Straumen. Tilbake i Vika står Kramvigbrygga som et monument over en flere tusenårig vareutvekslingshistorie.

 

Kramvigbrygga i dag
Da museet overtok ansvaret for bygningen var det veldig nedslitt. Et storstilt restaureringsarbeid så sin foreløpige slutt i 2009, med ferdigstillelse av 1. etasje. Arbeidet skjedde i et samarbeid mellom Midt-Troms Museum og storstilt frivillig innsats gjennom Kramvigbryggas venner i Sørreisa Historielag. Brygga har blitt en viktig møte- og samlingsplass for lokalbefolkninga. Her møtes historielaget, mannskoret har arrangementer og den aktive venneforeninga til brygga utfører vedlikehold godt blandet med hyggelig sosialt samvær. Brygga brukes ofte i sammenheng med forskjellige kulturarrangementer.

Åpningstider
Kramvigbrygga holder åpent i sommersesongen med salg av kaffe, brus, vafler, bøker og souvenirer. Det arrangeres årlig en Vikadag og en Jernalderdag av Midt-Troms Museum og Sørreisa Historielag. Utenom sesongen er Kramvigbrygga åpen for gruppebesøk ved henvendelse på telefon 478 34 500 eller e-post post@mtmu.no.