Besk oss p Facebook!

Kongsvoldtunet


Kongsvoldtunet ligger idyllisk til med utsikt mot Rostavatn og med Rostafjellet som majestetisk bakteppe.


Hovedhuset på tunet, Kongslistua, har tidligere stått på gården Kongsli som ligger ca 1 km lenger inn. Det gjelder også Velstua og smiaStabburet er flytta hit fra Elvevold litt lengre ned i dalen. Lundbergstua har tidligere stått på Klasrommet, en husmannsplass under Nergård. Fjøset, kårstua nærmest veien og våningshuset bak Kongslistua sto her fra før. Fra tunet går det en merka turløype opp til Rostakulen, og herfra er det storslagen utsikt over Målselvdalen. Kongsvoldtunet ligger ved Rostavatn i Målselv kommune.

Kongslistua
Kongslistua er bygd i 1846 av Erik Andersen fra Tynset. Han er omtalt som et arbeidsjern, dugelig snekker og smed. Erik var gift med Mali Eriksdatter. Stua er rikt utstyr med blant annet kister og skap som dateres tilbake til tiden da nyrydderne bodde sørpå. Enkelte av kistene er rikt dekorert med karveskurd og rosemaling. Her finnes også et bjørneskinn, ei børse og et bilde av den legendariske bjørnejegeren Bjønn-Reier.

Fjøset
Fjøset på Kongsvoldtunet er bygd 1930. Fjøset rommer eldre gjenstander knyttet til gårdsarbeidet.

 

Velstua
Dette er det eldste huset på tunet og var flytta hit fra gården Kongsli. De kom fra Fron i Gudbrandsdalen. Denne lille ettroms-stua skal være satt opp i 1826. Nybyggerlivet ble imidlertid hardere enn ventet, og i 1843 forlot familien gården og dro sørover igjen.

 

Stabburet
Stabburet på Kongsvoldtunet ble flytta hit i 1993. Det har tilhørt gården Elvevold ca 2 km lenger ned i dalen. Det ble bygd i 1890.

Lundbergstua
Dette er en husmannstue som tidligere har stått på gården Lundberg. Stua kalles også for Klasrommet etter første erer, Klaus Olsen, som ble kaldt "Klas". På Klasrommet hadde lasskjørere fra Øverbygd hvileplass, og mange som var på kirkeveg hadde ofte kafferast hos Klas-Guri som kona til Klas ble kalt på folkemunne. Lundbergstua ble restaurert på Lundberg på midten av 1990-tallet og flyttet til Kongsvoldtunet i 1998.

 

Kvern
Det står en kvern i skogen bak fjøset. Den er opprinnelig flytta til tunet og er blitt restaurert.

 

Smia
Smia har tidligere stått på gården Kongsli. Den ble restaurert og flytta til Kongsvoldtunet i 1992.

Åpningstider
Kongsvoldtunet er åpent i helgene i sommersesongen. Se kalenderen for nærmere informasjon.

Kongsvolddagan arrangeres i juli hvert år. Da er det aktiviteter, samt salg av kaffe og mat.
Utenom sesong er tunet åpent for gruppebesøk etter avtale på telefon 478 34 500 eller e-post post@mtmu.no.

 

 

Den 12. august 2016 var det duket for Amerikabesøk på Kongsvoldtunet. Det kan du lese om på Målselv Historielags nettside.