Besk oss p Facebook!

Kastnes Bygdetun


Kastnes Bygdetun består av våningshus, fjøs og ei jaktbu.

 

Bygdetunet ligger ved Dyrøysundet i Dyrøy kommune. Våningshuset har interiørutstilling i alle rom. Fjøset er innredet. Bua er opprinnelig ei jaktbu som sto på Kvalnes på andre siden av fjorden. Hovedhuset på bygdetunet ble flyttet hit fra Lasletta i 1989, noen år etter kom fjøsen fra Kastneshamn og til slutt "Jaktbua", som kom fra Kvalnes. Hovedhuset på tunet ble gitt av Torbjørn Johansen.

 

Kulturlandskapet på Kastnes gir en god mulighet til å oppleve moderne gårdsdrift både ved gårdsbesøk og gjennom de inntrykkene en får ved å gå langs kulturstien.

Åpningstider
I sommersesongen arrangerer Midt-Troms Museum og Ungdomslaget Heimhug en årlig Kastnesdag i juni og en Olsokfest i juli. Utenom sesongen er Kastnes Bygdetun åpen for gruppebesøk ved henvendelse på telefon 478 34 500 eller e-post post@mtmu.no.