Besk oss p Facebook!

Hofsøya Bygdemuseum


Hofsøya Bygdemuseum er et autentisk bygningsmiljø som dokumenterer og formidler tradisjoner og levemåter ved kysten.


Museet viser fiskerbondens levekår der jordbruk med husdyr, korn og poteter ble kombinert med inntekter fra fiske. Hofsøya Bygdemuseum ligger på Stonglandet i Tranøy kommune.

 

Gården 
inneholder to bolighus, fjøs, uthus, jordkjeller, sommerfjøs, kvern og naust. I Borterstua finner en ulike utstillinger, som alt i alt viser liv og levnet for folk i en fiskerbondehusholdning. Fiske og handel, sjølberging og ressursersutnyttelse er noen stikkord for hva en finner i utstillingene. Her finner en også en skolestue. Bygget ble startet bygd i 1860-årene, og fremstår enda som uendra etter at siste tilbygg kom i 1929.

 

Heimerstua inneholder interiør fra begynnelsen av 1900-tallet. Her er miljøet i et vanlig hus forsøkt gjenskapt. Bygget er reist ca. 1875. Før Heimerstua bodde folket i Gammelstua. Her finner en baksterutstyr og redskap for å lage mel, samt forskjellige snekkerutstyr, blant annet handkvern, dreiebenk og andre redskaper. Dette bygget har antakelig vært bolighus fra slutten av 1700-tallet. Ellers finnes det en rekke brukshus på gården. Kvernhus, naust og fjøs med låve. I naustet står en rekke båter og mye bruk til ulikt fiske. Her har også fembøringen Marcus Thrane sitt vinteropplag.

 

Sti
Det er anlagt en merket sti fra gårdstunet til et fornminneområde med flere gravhauger og hustufter. Ved utgravingene på 1970-tallet ble det blant annet påvist et langhus fra jernalderen.

Åpningstider
Hofsøya Bygdemuseum holder åpent i sommersesongen med salg av kaffe, brus og vafler. Det arrangeres hvert år i juni et midtsommermåltid på bygdetunet i samarbeid med Senja Historielag. Utenom sesongen er Hofsøya Bygdemuseum åpen for gruppebesøk ved henvendelse på telefon 478 34 500 eller e-post post@mtmu.no.