Besk oss p Facebook!

Fossmoen under andre verdenskrig


Under andre verdenskrig var Bardufoss sentral på grunn av flyplassen. Det ble på Fossmo og Barduneset bygget treskur og blikkskur, samt anlagt et gigantisk ammunisjonslager- og bombelager. Mellom de forskjellige posisjoner ble det bygget jernbanelinje for transport av bomber og ammunisjonskasser, og en lasterampe med heisekran. Alt dette midt i den sivile bebyggelsen på Fossmo.

 

Senhøsten 1943 ble arbeidet med en flystripe fra Fossmogården og nordover igangsatt (det som nå er øvingsfelt for forsvaret). Politiske fanger, blant annet overført fra Grini og russiske fanger ble satt til arbeidet. Den nye flystripa ble ryddet og planert, men ikke tatt i bruk. Det ble også bygd et flymotorverksted med rusehall for utprøving av flymotorer på bakkekanten ved den nåværende planteskolen.