Besk oss p Facebook!

Devddesvuopmi


Gamle kulturminner er relatert til ulike former for reindrift i Dieváivággi (Dividalen) rundt Devddesjávri.
Dette er områder som tidligere har vært jakt og fangstområder fra steinalder og frem til ny tid. Devddesvuopmi sommerboplass ligger i Dividalen i Målselv kommune.

For Lainiovuoma sameby ble Devddesvuopmi, etter 1923, den viktigste faste sommerboplassen for samebyen frem til 1940. Rundt 15 familier hadde fast tilhold i Devddesvuopmi i perioden mai - september. Da andre verdenskrig startet sluttet samebyene å bruke Devddesvuopmi som sommerboplass. Etter krigen ble sommerboplassene flyttet tilbake på norsk side men lenger øst for Devddesjávri og nærmere riksgrensa. I dag er områdene rundt Cievččasjávri i Diváivaggi (Dividalen nasjonalpark) en viktig sommerboplass for de svenske reindriftsgruppene.

 

Det foreligger få skriftlige opplysninger om disse områdene. Først tidlig på 1970-tallet, i forbindelse med etablering av nasjonalparken, ble det første gang gjennomført oversiktsbefaringer i Dividalen (Kalstad 1973). Senere ble det foretatt oversiktsbefaringer rundt Devddes rundt 1990. Disse opplysningene samt informasjonen i Renbeteskommisjonens rapporter og kart fra 1907 indikerer at de fleste fjellområdene i Dieváivággi (Dividalen) har et stort potensial for nye og interessante funn av samiske kulturminner relatert til ulike faser av reindrift gjennom tid.

Adkomst er til fots på sti fra parkeringen ved demningen ved Devddes.

 

Åpningstider
Devddesvuopmi er et tilgjengelig friluftsmuseum hele året.
Gruppebesøk kan avtales på telefon 478 34 500 eller e-post post@mtmu.no.