Besk oss p Facebook!

Gården Lundamo – tunet og bygningene


Gården Lundamo

Bardu var ubebodd til 1791, bortsett fra samene som brukte området som sommerbeite. Den faste bosetningen kom med innflytterne fra Østerdalen og Gudbrandsdalen. Nyrydderne fant muligheter for å bosette seg og drive gårdsbruk i villmarka. De dyrket jorda, anla seterbruk, hogde skog, brente tjæremile, drev jakt og fisket i elver og fjellvann.

 

Barbro Nilsdatter Livelten (1846 – 1942) var gift med Morten Olsen som var av Tynsetætt. Hun fikk halvparten av farsgården, og i 1868 stod hovedbygningen på Lundamo ferdig. Huset er bygd av tildels meget grovt tømmer og står på en mur av naturstein. Lundamo ble i 1969 kjøpt av Bardu kommune.

 

Bardu Bygdetun

Da Bardu kommune overtok gården, gav de den navnet Bardu Bygdetun. De opprinnelige bygningene på tunet står slik de gjorde fra begynnelse, og mesteparten av inventaret er også bevart i sin opprinnelige form. Stallen er flyttet hit fra Nesmoen (som i dag ligger innenfor området til infanterileiren på Setermoen). Det er også flyttet en rekke gjenstander hit fra andre gårder. Bygdetunet består av gamle bygninger, de fleste fra 1860-årene. På gården finner man våningshus, låve, stall, smie, kvern, treskelåve og stabbur med innbo. I tillegg til selve gården finnes også en gammel skolestue som ble bygget i 1895. Den stod opprinnelig på Kobberyggen, ca. 5 km nord for Lundamo.

 

Våningshuset

Våningshuset ble bygd i 1868 av Morten Olsen Lundamo og Barbro Nilsdatter Livelten. Stua står på den plassen det opprinnelig er bygd. Huset er bygd av til dels meget godt tømmer og står på en mur av naturstein. Det måler utvendig 890 x 750 cm og har et tilbygg i østre gavlen. Særpreget for huset er de pene vinduinrammingene og den meget forseggjorte inngangsdøra. Våningshuset er bygd som en to-romstue med loft. Det store rommet i 1. etasje er delt som stue og kjøkken. I stua er det et stort ildsted. Et bislag er bygd på med tilgang fra kjøkkenet. Informanter har fortalt at fra gammelt av hadde kjøkkenet en utgang som førte til en jordkjeller. Vollene fra jordkjelleren kan en se ennå. I stuegangen går en bratt trapp opp til 2. etasje og bak stuegangen er et senge-kammers. I kjøkkenet er det trapp opp til 2. etasje som inneholder gangloft, kammersloft og stueloft. Våningshuset er i dag hovedhuset på Bardu Bygdetun.

 

Toftakerstua

Toftakerstua ble bygd i 1870 av skredder Sivert Toftaker, f. 1834, gift med Karen Halvorsdatter, f. 1842. Begge kom fra Oppdal. Tømmeret som er brukt er til dels av grov dimensjon. I nordgavlen er det kun 1 stokk under vinduet, den er nærmere 70 cm bred. Forsvaret flyttet Toftakerstua fra Toftakerlia til 1. bataljon i 1905. Der ble stua brukt som bolighus, verksted og kontorer inntil 1976. Da ble Toftakerstua flyttet til Lundamo. I dag inneholder Toftakerstua en steinsamling og en samisk samling. Den unike steinsamlinga har tilhørt Jørgen Larsen, og den fine samiske samlinga har tilhørt Tordis Steien.

 

Stabburet

Stabburet ble bygd i 1868 av Morten Olsen Lundamo. Stabburet inneholder gjenstander helt fra dagen det ble bygd.

 

Skolestua 

Skolestua er flyttet til tunet fra Kobberyggen. Den ble bygget i 1895 og var i bruk til 1944. Den er satt opp i tømmer med tak av never og torv. Noe senere ble bislaget bygget til. I hver skolekrets ble det valgt en formann hvis oppgavene var å pålegge innbyggerne å skaffe materialer til grendeskolene. Kretsene klarte på denne måten å dekke kostnadene ved skolebygningen og man hadde overvunnet den tungvinte ordningen med omgangsskoler. Skolestua ble flyttet til Lundamo i 1975, og ble utstyrt med pulter og kateter fra Breidablikk skole i Østerdalen. Rundt århundreskiftet var det ca. 8 – 10 elever i Midtli krets. Skolestua har midlertidig også vært brukt som beboelseshus.

 

Stallen

Stallen ble oppført på Lundamo ca. 1875, men ble senere flyttet til Nesmoen hvor søster av Morten Olsen bodde. I 1974-75 ble stallen igjen satt opp på Lundamo. Den ble restaurert sommeren 1999. Stallen er delvis satt opp i laftverk, ellers bindingsverk med vertikalt trepanel med bordene kant i kant. Bygningen står på mur av naturstein. Den har et vanlig staltak med never og torv. Stallen inneholder i dag en variert gjenstandssamling.

 

 

 0
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tomGå tilbake til nettbutikken
      Kalkuler frakt